کد خبر: 735292 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران حجت نظری به فرایند پیشنهاددهی در روند بررسی بودجه اعتراض کرد و رسولی در پاسخ به او گفت: در شورای پنجم کار مخفی و غیرعلنی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان بررسی تبصره های بودجه ۹۸ شهرداری حجت نظری، عضو شورای شهر تهران به فرایند پیشنهاددهی در شورای شهر تهران انتقاد کرد و گفت: چه دلیلی دارد فقط پیشنهاداتی که در کمیسیون تلفیق ارائه شده مطرح کنیم و اکنون نتوانیم در صحن شورای شهر پیشنهاد جدید دهیم؟

سید حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در پاسخ به حجت نظری گفت: ایشان شورا را متهم به جلسات غیرقانونی می کنند. شورای پنجم هیچ چیز غیرعلنی و مخفی ندارد و همه چیز آن علنی است.

 

بودجه جلسه علنی شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر