کد خبر: 729031 A

مصوبه دستورالعمل انضباطی بهره‌برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوبیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در دفاع از نظر این کمیسیون درباره مصوبه دستورالعمل انضباطی بهره‌برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: در مواردی که پس از مدت قرارداد بهره‌بردار در مواعد تعیین شده (ظرف ۴ماه از زمان  پایان مدت قرارداد) نسبت به پرداخت دیون قانونی مراجع برون‌سازمانی (بیمه کارگری، عوارض، مالیات و جرائم تعزیزاتی) و ارائه مفاصا حساب‌های مربوطه اقدام نکند، کل سپرده بهره‌بردار به نفع سازمان ضبط و یا بدهی بهره‌بردار به سازمان‌های ذیربط تا سقف سپرده موجود تهاتر می‌شود.

او ادامه داد: در صورتی که بدهی بهره‌بردار به سازمان‌های ذیربط کم‌تر از میزان سپرده باشد، مابقی سپرده به نفع سازمان ضبط و وصول می‌شود و مهلت ارائه مفاصا حساب غرفه‌داران از دوماه به ۴ماه افزایش پیدا کرد.

در نهایت کلیات و جزییات اصلاحیه این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

زهرا شهرداری تهران مالیات میادین میوه و تره جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر