کد خبر: 728968 A

نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی‌، پژوهشی و پارک های علم و فناوری صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی‌، پژوهشی و پارک های علم و فناوری صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.  شاه حسینی معاون بین الملل دانشگاه علم و صنعت در این میزگرد عنوان کرد: امسال فعالیت‌های بین المللی تحت تاثیر شرایط‌بین المللی که برای کشور ایجاد شده، قرار گرفته است که لازم است به مشکللت این حوزه بیندیشیم. سه میزگرد در این مراسم در‌ نظر گرفته شده و در آن راهکارهای مختلف دانشگاه خا در حوزه بین المللی به بحث گذاشته خواهد شد.

شاه حسینی با بیان اینکه مشکلات ارزی‌مشکلاتی‌را برای ما‌ ایجاد کرده ایت گفت: با توجه به مشکلات موجود امیدوارم بتوانیم در این نشست و برنامه‌های آن مشکلات این حوزه را شناسایی‌ و حل کنیم.

معاون بین الملل دانشگاه علم و صنعت در خصوص روند این نشست توضیح داد: میزگرد اول‌در راستای چالش های موجود در فضاهای دانشگاه ها در نظر‌گرفته شده است. میزگرد دوم نیز تحت عنوان فرصتهای بین المللی همکاری علمی با حضور سفرا برگزار خواهد شد. میزگرد سوم نیز تحت عنوان امنیت تعاملات علمی بین المللی و بررسی چالش ها و راهکارها برگزار‌خواهد‌ شد.

نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر