کد خبر: 728923 A

فراهانی تذکر داد:

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان تذکر پیش از دستور صحن علنی با اشاره به لزوم ارائه جدول بهای خدمات قابل ارائه، خواستار انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی در جریان صد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص لزوم ارائه جدول بهای خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری در چارچوب تبصره های بودجه سال 1398 بر اساس الزام شورا تذکر داد.

 وی در این رابطه گفت: هرچند انسجام بخشی به تبصره های بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری تهران و استفاده از الگوی سیاست ها و الزامات تدوین بودجه سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر تهران در انضباط بخشی به تبصره ها قابل تقدیر است، اما بی توجهی شهرداری تهران در ارائه بند 1.2 بخش الف سرفصل های لایحه بودجه مطابق مصوبه«سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1398 شهرداری تهران» که در این بند بر ارائه "جدول بهای خدمات قابل ارایه از سوی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته می‌بایست در قالب یکی از تبصره‌های بودجه" تاکید شده بود، زمینه ساز دوباره کاری شورا را فراهم می کند.

 فراهانی افزود: بر همین اساس و به منظور استفاده بهینه از فرصت بررسی بودجه ولزوم تعیین بهای خدمات در قالب یکی از تبصره های بودجه، لازم است شهرداری نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود اقدام و  فهرست بهای خدمات و فعالیت های اثرگذار بر بودجه را ارائه کند، تا در جریان بررسی تبصره ها این نرخ ها بررسی و به تصویب برسد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در غیر اینصورت موکول کردن این نرخ گذاری به طول سال 1398 یا الزام شهرداری به ارائه آن در اصلاحیه بودجه زمینه ساز اتلاف منابع شهرداری و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از اختلاف بهای دریافتی از شهروندان و قیمت تمام شده واقعی و تحمیل زیان به شهرداری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک این غفلت و عدم توجه به الزام شورا که در دو مصوبه «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1398 شهرداری تهران» و «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات«توسط مدیران شهرداری تهران زمینه ساز کج کارکردی مالی و تحمیل زیان جدی به شهرداری خواهد بود و لازم است این تفکر و رفتار اشتباه از سوی شهرداری اصلاح شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: بر همین اساس در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم ارائه جدول بهای خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری در چارچوب تبصره های بودجه سال 1398 بر اساس الزام شورا» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

 فراهانی در پایان افزود: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران در ارائه هر چه سریع تر این بخش از تبصره های بودجه و همراهی یکایک شما همکاران محترم در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 1398 به روند تبعیض و تفاوت بعضا دو برابری سرانه بودجه یک شهروند ساکن در مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروند ساکن در سایر مناطق تهران پایان دهیم و برای تهران زندگی اقدامی شایسته به عمل آوریم.

بودجه جدول شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر