کد خبر: 727629 A

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، با توجه به تاکید وزیر بهداشت در خصوص تامین به موقع تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران، کمیته "تامین تجهیزات به هنگام " را تشکیل داد.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیته تامین تجهیزات به هنگام که به منظور خدمت رسانی بهینه، مستمر و روز آمد با هدف تسریع در تهیه و تامین اقلام مورد نیاز دانشگاه ها، تشکیل شده، با حکم یوسفی، رییس هیات امنای ارزی در معالجه بیماران، منصوب شدند. 

اعضای این کمیته شامل، رضا رضایی، رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فضل هاشمی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد مهندس مزینانی، مشاور و دستیار ویژه مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی، مصطفی جوزی، رییس حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی، علیرضا مهران پور، ذیحساب و مدیرکل امور مالی هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکترنریمانی، مدیر طرح و برنامه  هیات امنای صرفه جویی ارزی، برزگر، مدیر امور حقوقی و قراردادهای  هیات امنای صرفه جویی ارزی،محمد حسین دشتی، رییس بازرگانی داخلی و خارجی هیات امنای صرفه جویی ارزی، پوینده کریم پور، رییس روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی، شاهمرادی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی  هیات امنای صرفه جویی ارزی، حسینی، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی  هیات امنای صرفه جویی ارزی و کاشفی، کارشناس مسئول خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی  هیات امنای صرفه جویی ارزی است. 
 
همچنین با حکم رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی،  دشتی به عنوان دبیر کمیته تجهیزات به هنگام و پوینده کریم پور به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته تجهیزات به هنگام منصوب شدند.
مراکز درمانی وزیر بهداشت صرفه جویی ارزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر