کد خبر: 725531 A

حیدری خبر داد:

مدیرکل امور مرزی و دبیر امور گذرنامه وزارت کشور از کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز خبر داد.

به گزارش ایلنا، شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرد: با پیگیری های  کمیته فنی و حقوقی گذرنامه مستقر در اداره کل امور مرزی وزارت کشور، زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز کاهش می یابد. 

حیدری خاطرنشان کرد: پیش از این کسانی که گذرنامه آنها مفقود می شد بایستی تا ۶ ماه منتظر دریافت گذرنامه جدید می ماندند که این مدت زمان به ۲۰ روز کاهش یافت.

گفتنی است؛ بر این اساس پلیس گذرنامه تقاضای کلیه شهروندانی که گذرنامه هایشان مفقود شده را ثبت و پس از گذشت ۲۰ روز نسبت به صدور گذرنامه جدید اقدام کنند.

شهریار حیدری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر