کد خبر: 724532 A

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

معاون پرستاری وزارت بهداشت از اختصاص مجوز جذب پرستار و کمک پرستار برای دانشگاه های علوم پزشکی سیستان و بلوچستان در دستور کار معاونت پرستاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در بازدید از بیمارستان بوعلی زاهدان، گفت: با توجه به وضعیت سختی کار پرستاران که شاهد آن هستیم، به صورت جدی پیگیر اختصاص مجوز جذب پرستار و کمک پرستار برای دانشگاه های سیستان و بلوچستان بوده و این مهم را در برنامه های معاونت پرستاری قرار خواهیم داد.

براساس این گزارش، سیدمحمد هاشمی شهری، رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این بازدید، تاکید کرد: پرستاران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در معرض آسیب های شغلی قرار دارند، لذا یکی از درخو است های ما از وزارت بهداشت مساعدت در زمینه ارتقای وضعیت شغلی پرستاران و افزایش نیروی پرستاری است.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر