کد خبر: 723312 A

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مخالفت فرمانداری با اخذ عوارض در سال جاری نیز گفت: هیئت تطبیق فرمانداری نمی‌تواند بعد از اجرای مصوبه اظهارنظر کند.

به گزارش ایلنا، محمد علیخانی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در مورد تصمیم کمیسیون مشترک (کمیسیون حقوقی و کمیسیون حمل و نقل شورای شهر) در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد در سال جاری گفت: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مقرر شد که دو کمیسیون حمل‌ونقل و حقوقی و نظارت در این مورد به جمع‌بندی برسند.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: این قانون ابهام دارد. دو ماه از سال مانده است و همه روزها نیز محدوده طرح نیست و می‌توانیم در این مدت در مورد این قانون اظهار نظر کنیم.

وی درباره مخالفت فرمانداری با اخذ عوارض در سال جاری نیز گفت: هیئت تطبیق فرمانداری نمی‌تواند بعد از اجرای مصوبه اظهارنظر کند.

 

حمل و نقل شورای شهر شورای شهر تهران هیئت رئیسه جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر