کد خبر: 721331 A

معاون فرمانداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران درباره اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد گفت: نظر مخالفمان را در این باره به صورت کتبی به شورای شهر اعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها به این موضوع هستیم.

غلامحسین آرام (معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره غیرقانونی بودن اخذ عوارض از محدوده طرح زوج و فرد گفت: براساس آن چه که در مصوبات آمده بود، اعلام کردیم اخذ عوارض از محدوده طرح زوج و فرد غیرقانونی است و نظری خارج از آن را بیان نکردیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شهرداری هم براساس تبصره یک همین مصوبه می‌گوید، اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد قانونی است؛ بنابراین تکلیف اخذ عوارض از مردم چه می‌شود؟ ادامه داد: برداشت ما از قانون  همان چیزی است که اعلام کردیم. ما نظراتمان را در این خصوص به صورت کتبی به رییس شورای شهر اعلام کردیم، شورا نیز در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند و چنانچه بر اخذ عوارض اصرار داشته باشند این موضوع به هیات حل اختلاف می‌رود.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم به صورت کتبی نظرمان را از تبصره یک ماده ۲ به شورای شهر اعلام کردیم و از آنها می‌خواهیم در این باره نظر بدهند. برداشت ما از این تبصره این بود که مانند سال‌های گذشته محدوده طرح زوج و فرد مشمول جریمه می‌شود و عوارضی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، اما در صورتی که به داخل محدوده طرح ترافیک بروند هم جریمه و مشمول عوارض می‌شوند.

آرام خاطرنشان کرد: فرصت کمی تا پایان سال مانده است و شورا باید پاسخگوی عوارضی باشد که از مردم به دلیل ورود به محدوده طرح زوج و فرد اخذ شده است.

وی همچنین درباره پیشنهاد اخذ عوارض از معابر شهری گفت: در این خصوص هنوز مصوبه‌ای صادر نشده است، در صورتی که درباره اخذ عوارض از معابر شهری مصوبه‌ای بیاید در هیات انطباق مصوبات توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و در صورتی که مغایر قانون یا هم‌راستا با قانون باشد، اعلام خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اخذ عوارض از معابر شهری چیست؟ ادامه داد: چیزی در این خصوص به هیات انطباق ارسال نشده است و من احتمال تصویب چنین مصوبه‌ای را ضعیف می‌دانم.

در تبصره یک جدول ۱ ضریب مربوط به محدوده تردد آمده است که ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دارای ﭘﻼک ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود در ﻣﺤﺪوده زوج ﻳﺎ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﻣﺠﻮز اﺧﺬ کرده و ﻋﻮارض آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ کنند و شهرداری تهران بر اساس این مصوبه اخذ عوارض را قانونی می‌داند.

غلامحسین آرام معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران اخذ عوارض محدوده زوج و فرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر