کد خبر: 719709 A

عضو شورای شهر تهران در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: رای تکمیل طرح توسعه دانشگاه تهران در کمیسیون تلفیق مجلس، منابعی هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شد! طرحی که بدون مشارکت مردم و ذینفعان آغاز وجزئیات آن هیچگاه در شورایعالی شهرسازی ومعماری مصوب نشد.

به گزارش ایلنا، زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در صفحه شخصی توییتر خود درباره طرح توسعه دانشگاه تهران نوشت: برای تکمیل طرح توسعه دانشگاه تهران درکمیسیون تلفیق مجلس، منابعی هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شد! طرحی که بدون مشارکت مردم وذینفعان آغاز وجزئیات آن هیچگاه در شورای عالی شهرسازی ومعماری مصوب نشد.

چگونه است که این طرح نسبت به ده ها طرح نیمه تمام واولویت دارِ دیگر ترجیح داده می‌شود!

index

 

زهرا نژاد بهرام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر