کد خبر: 719108 A

دفتر مشاوره و سلامت برای اولین بار اقدام به ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی در سراسر کشور کرد.

به ایلنا، در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور، دفتر مشاوره و سلامت برای اولین بار اقدام به ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی در سراسر کشور کرد.

ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور از ابتدای دی ماه در سراسر کشور توسط دبیران مراکز مشاوره در حال اجرا است.

هدف از این ارزیابی فراهم سازی زمینه اجرای عادلانه نظارت و ارزیابی دانشگاه های سراسر کشور و فراهم سازی فرصت بیشتر برای ارزیابان و دانشگاه ها به منظور ارزیابی کیفی و شایسته دانشگاه مورد نظر و نیز تحقق دقیق اهداف مورد نظر در ارزیابی از عملکرد مراکز مشاوره دانشگاه ها است.

ارزیابی هر دانشگاه توسط تیم ارزیاب مرکب از سه نفر بازدیدکننده شامل دبیرمنطقه و دو نفر مسئول یا کارشناس مراکز مشاوره به پیشنهاد دبیر و تأیید دفتر مشاوره و سلامت انجام می شود.

آموزش عالی سلامت مراکز مشاوره نظارت و ارزیابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر