کد خبر: 718982 A

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی گفت: ستاد با هدف حفاظت از بزرگراه‌ها، مدلسازی ترافیکی، تحلیل تصادف، برنامه‌ریزی راه و ارزیابی زیست محیطی، کارگروه تخصصی توسعه فناوری های مکان محور (GIS) را تشکیل داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی توسعه فناوری های مکان محور (GIS) در گروه فضایی ستاد، بیان کرد: فناوری‌های مکان محور از جمله فناوری‌های توانمندکننده و دانش بنیان متشکل از ابرفناوری‌های نو ظهور و در حال رشد قرن ۲۱ است. این فناوری در تمام‌کشورهای توسعه یافته جهان تدوین شده و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای آن نیز از مدت ها پیش آغاز شده است.

وی افزود: این فناوری ها در تهیه، ذخیره سازی، به هنگام سازی، بازیافت، حفظ و نگهداری، تجزیه و تحلیل، کاربرد و نمایش موثر اطلاعات مکان محور نقش اساسی دارند.

به گفته منطقی، از جمله این فناوری ها می توان به «فناوری های اطلاعات مکانی»، «فناوری های تعیین موقعیت و ناوبری»، «سنجش از دور»، «فتوگرامتری»، «فناوری های پویشگرهای لیزری»، «ژئودزی»، «هیدورگرافی» و «فناوری‌های حاصل از تلفیق موارد فوق» اشاره کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی، در خصوص کارکردهای بارز (GIS) در صنعت حمل و نقل، گفت: این فناوری به حفاظت از بزرگراه ها، مدلسازی ترافیکی، تحلیل تصادف، برنامه ریزی راه و ارزیابی زیست محیطی پروژه های راه کمک می کند.

حمل و نقل زیست محیطی فناوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر