کد خبر: 718414 A

برزین ضرغامی:

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: رنگ ها کارکردهای مختلفی دارند اما آنچه مهم است فاصله گرفتن شهرها از تمدن و هویت خود است.

به گزارش ایلنا، برزین ضرغامی در همایش رنگ در شهر با بیان اینکه یکی از مهمترین جلوه های شهرها رنگ است، گفت: به دنبال آن هستیم که برای آینده در خصوص رنگ طرحی نو در اندازیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از جنبه های مهم حیات شهری رنگ است، افزود: نمی توانیم جهانی بدون رنگ را در نظر بگیریم، بدون شک جهانی عاری از رنگ وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: امروزه در محیط های ویژه‌ای که شاهد حضور عناصر متحرک، نیمه متحرک و ثابت زیادی هستیم. هر آنچه شهرها توسعه یافته و پر جمعیت تر باشند نظم رنگی آنها کمتر است به همین دلیل نیازمند تعامل و مداخله بیشتر هستند.

به گفته ضرغامی هر چه در گذشته شهرها کند و کاو می‌کنیم می‌بینیم در هر شهری یک رنگ غلبه دارد. بدون تردید این غلبه رنگ برگرفته از فرهنگ و تمدن شهرها یا براساس اقلیم و طبیعت آنها بوده است.

وی اضافه کرد: از منظر تمدنی رنگ‌ها همواره جزء نمادها و اسطوره‌ها بوده‌اند، رنگ‌های گوناگون در نقاط مختلف هر کدام جایگاه و نشانه ای از فرهنگ هستند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه رنگ فیروزه‌ای و سبز در میان ایرانیان حائز اهمیت است، تصریح کرد: با توسعه فناوری های نوین و تحولاتی که در صنعت رنگ‌سازی، تولید مصالح صورت گرفته شاهد توسعه ارتباطات و تعاملات فرهنگی و اجتماعی، رشد هر روزه مهاجرت‌های مختلف،  توسعه شهرنشینی، تحولات فکری و فرهنگی حاصل از مدرنیزاسیون هستیم و میبینیم که ساختار و هویت بصری شهرها دچار اغتشاش شده است.

ضرغامی اضافه کرد: رنگ‌ها کارکردهای مختلفی دارند اما آنچه مهم است فاصله گرفتن شهرها از تمدن و هویت خود است. رنگ به عنوان نشانه از مرزها فراتر می‌رود و نشان تجاری و علائم استاندارد را در بر می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه رنگ امروزه کاربردهای بازدارندگی و کنترل رفتار در شهرها به خود گرفته است، گفت: بر اساس مطالعاتی که در موسسه هنرهای معاصر لندن انجام شد خاصیت رنگ ها مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس این‌ مطالعه رنگ قرمز در شهرها موجب وندالیسم می شود.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در بزرگراه ها باید از لکه های بزرگ رنگی استفاده کرد و در پیاده ها را نیز باید به جزییات ‌توجه کرد.

ضرغامی با بیان اینکه امروز در شهرها با توسعه صنعت گردشگری یکی از عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهری، رنگ است، تاکید کرد: رنگ اهمیت ویژه‌ای یافته و تعریف و معنای خاصی پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه متخصصان حوزه‌های مختلف با توجه به تاثیرات خاصیت رنگ ها به دنبال توسعه رنگ در شهر هستند، یادآور شد: رنگ در بافت‌های تاریخی و نوین باید به خوبی مدیریت شوند. دنبال آن هستیم که برای رنگ در شهر تهران به یک سرانجام و سامان مناسب برسیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: آلودگی رنگی در شهر تهران بیش از شهرهای دنیا است و این موضوع شایسته پایتخت ام‌القرای جهان نیست.

سازمان زیباسازی شهر تهران آلودگی رنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر