کد خبر: 718247 A

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل سامانه یکپارچه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (سیپاد) در این دانشگاه به منظور توسعه دولت الکترونیک خبر داد.

به گزارش ایلنا، سینا مرعشی در شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشریح اقدامات دانشگاه در راستای توسعه دولت الکترونیک گفت: هدف از راه‌اندازی دولت الکترونیک تسهیل و تسریع دسترسی مردم، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان است.

مرعشی ارتقا کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرعت و تسهیل دسترسی به خدمات، چابک سازی و کوچک‌سازی دولت، شفافیت فرآیندهای اداری و کاهش هزینه‌های دولت و مردم را ازجمله ویژگی‌های دولت الکترونیک برشمرد.

وی با اشاره به ایجاد و توسعه میز خدمت الکترونیکی گفت: به این منظور اقدامات متعددی ازجمله تدوین برنامه عملیاتی، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی مدیران و کارکنان، برنامه‌ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی و همچنین مدیریت تعامل دانشگاه با سایر دستگاه‌های اجرایی  و... صورت گرفته است.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران به سایر فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه در ۹ اول امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت در زمینه ارتقای نرم‌افزارهای HIS تلاش زیادی صورت گرفته است. در تلاش هستیم آمار روزانه بخش‌های بیمارستان‌ها را  به‌صورت الکترونیکی جمع‌آوری کنیم. همچنین با همکاری داروخانه ۱۳ آبان سیستم کدینگ دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان‌ها یکپارچه‌سازی شده است. از دیگر اقدامات راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی متمرکز دانشگاهی است.

وی افزود: راه‌اندازی و استفاده از امضای دیجیتال در شورای آی تی دانشگاه به تصویب رسید و درحال بررسی و مذاکره برای تهیه سامانه صدور امضای دیجیتال هستیم.

دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته به‌منظور راه‌اندازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت گفت: به‌منظور نظارت بر کیفیت داده‌ها، درحال راه‌اندازی داشبورد داده‌های سپاس در تمامی بیمارستان‌های دانشگاه هستیم و از بیمارستان‌ها خواستیم نماینده‌ای  را به‌عنوان مسئول پایش کیفیت داده‌های بیمارستان معرفی کنند که پس از کسب آموزش‌های لازم، کیفیت ثبت داده‌های بیمارستان‌ها را کنترل کنند.

مرعشی در توضیح اقدامات صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی سامانه یکپارچه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (سیپاد) گفت: فاز اول این پروژه، در حوزه آموزشی، درحال تکمیل است و از یکسال گذشته تاکنون عمده فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در قالب این سامانه انجام می‌شود.

 

الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران دولت الکترونیک علوم پزشکی تهران مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر