کد خبر: 718137 A

براساس آمار مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منطقه ۲۲ تهران بالاترین میزان رضایت مندی شهروندان را با احتساب نمره ۱۵ به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، اخیرا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  اقدام به انجام نظرسنجی علمی درخصوص میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری های مناطق ۲۲ گانه تهران کرده است.

این نظرسنجی که در دو بازه زمانی خرداد و مهر امسال و با جامعه آماری ۵ هزار نفر انجام شده است در ارتباط با شاخص هایی همچون حمل و نقل، مترو ، فضای سبز، مدیریت پسماند از شهروندان نظرخواهی شده است که در نهایت  و بر اساس میانگین نمره ساکنان هر منطقه به عملکرد شهرداری منطقه (از بیست نمره ) منطقه ۲۲ تهران بالاترین میزان رضایت مندی شهروندان را  با احتساب نمره  ۱۵ به خود اختصاص داده است .

منطقه 22
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر