کد خبر: 717653 A

از سوی معاون شهردار تهران؛

بخشنامه‌ "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود" از سوی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ (معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران) بخشنامه‌ "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود" را به معاونان و مشاوران شهرداری، شهرداران مناطق 22گانه، مدیران ادارات کل و واحدهای ستادی ابلاغ کرد که متن آن به شرح زیر است:

معاونان و مشاوران محترم شهرداری تهران

شهرداران محترم مناطق 22گانه

مدیران محترم ادارات کل و واحدهای ستادی

موضوع: بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود

با سلام و احترام؛

در راستای حفظ حقوق کارگران خدوم و رعایت عدالت در پرداخت قانونی و به موقع «حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری حجمی» و به منظور وحدت رویه در خصوص قراداد کار کارگران تحت پوشش پیمانکاران طرف قرارداد، اعم از خدمات شهری، فضای سبز، پسماند، عمرانی و... و نیز افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی و ارائه خدمات با کیفیت بهتر به شهروندان، کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران موظفند ضمن تاکید بر رعایت شرایط عمومی پیمان، نسبت به تصریح موارد ذیل در قراردادهای پیمانکاری حجمی اقدام نمایند؛

1-پیمانکاران ملزم به عقد قرارداد کار و توزیع نسخ قرارداد به کارگر، کارفرما و اداره کار و امور اجتماعی می‌باشند.

2-پیمانکاران مکلفند کلیه مزایای قانونی متعلقه به قراردادهای کار اعم از دستمزد روزانه، حق مسکن، بن کالاهای استاسی، کمک هزینه خواروبار، حق اولاد و... را مطابق با قانون کار و تامین اجتماعی در قراردادهای کار منعقده با کارگران لحاظ نمایند.

3-پیمانکاران موظف به افتتاح حساب بانکی نزد بانک شهر جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، ارائه فیش حقوقی در تاریخ معین و ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما به صورت ماهیانه می‌باشند.

تبصره: پیمانکاران مکلفند ضمن رعایت کامل موارد مشروح فوق، توانایی تامین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند. در صورت تایید صورت وضعیت و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکار در موعد مقرر ماهیانه، کارفرما از جانب پیمانکار مجاز می‌باشد حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکاران را از محل صورت وضعیت‌های مالی تاییده شده ماهیانه و یا از محل تضامین حسن انجام کار پرداخت نماید.

4-پیمانکاران متعهدند در صورت کار اضافی از سوی کارگر،‌ مزایای غیرمستمر را برابر قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، محاسبه و پرداخت نمایند.

5-پیمانکاران متعهدند حق بیمه کارگران را مطابق کارکرد آنان و برابر لیست اسامی کارگران قوانین و مقررات تامین اجتماعی کسر و با اضافه نمودن 23 درصد سهم کارفرما به شعب مربوطه واریز و یک نسخه از لیست پرداختی را به نماینده شهرداری تحویل نمایند.

6-پیمانکاران متعهدند وفق مقررات از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، اکیداً خودداری نمایند. مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه (ماده 121 قانون کار) برعهده پیمانکار خواهد بود.

7-پیمانکاران مکلفند فهرست اسامی کارگران شاغل خود را به کارفرما ارائه و هرگونه تغییرات بعدی را در اسرع وقت به صورت کتبی اعلام نمایند.

8-پیمانکاران متعهدند با نماینده معرفی شده از سوی کارفرما (معاونت توسعه منابع انسانی) جهت بررسی لیست‌های پرداخت حقوق و دستمزد، کسورات قانونی مثل بیمه و... تعداد و فهرست اسامی کارگران همکاری نمایند.

9-پیمانکاران صرفاً می‌توانند در موارد مندرج در ماده 45 قانون کار از جمله: هنگامی که پیمانکار به عنوان مساعده وجهتی به کارگر داده باشد، تاخیر در اقساط وام‌هایی که پیمانکار به کارگر داده باشد طبق ضوابط مربوطه، چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه به کارگر پرداخت شده باشد و...، از مزد کارگر برداشت نماید.

10-کلیه پرداخت‌های پیمانکاران به کارگران می‌بایست در قالب پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و... از طریق واریز به حساب بانکی به نام کارگر باشد و از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری نمایند.

11-کارفرما حق دارد علاوه بر موارد مندرج در ماده 46 شرایط عمومی پیمان مبنی بر موارد فسخ، در صورت عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به مدت سه ماه متوالی یا متناوب پیمان را به صورت یکطرفه و بدون نیاز به تشریفات فسخ نمایند.

12-با عنایت به تبصره (1) ماده 13 قانون کار مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و شهرداری موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل ضمانت و مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.

13-مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی کار بر عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ایمنی، حفاظت فنی و بهداشتی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع فرد حادثه دیده، نسبت به ثبت گزارش حادثه در دفتر ویژه حوادث کار و تکمیل فرم حادثه اقدام نموده و مراتب از ظرف حداکثر 3 روز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان تامین اجتماعی و شعبه مربوطه اعلام نماید.

تبصره1: در صورت بروز حادثه، پیمانکاران موظفند بلافاصله نسبت به اعزام فرد حادثه دیده به نزدیکترین مرکز خدمات درمانی اقدام و با نظارت شرکت شهر سالم ارائه کامل خدمات درمانی را پیگیری نمایند.

تبصره2: در صورت عدم رعایت مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار توسط پیمانکار و یا بروز حادثه ناشی از کار و عدم اقدام بموقع پیمانکار در خصوص اقدامات اولیه و تهیه گزارش حادثه، کلیه عواقب قانونی و خسارت‌های مربوطه بر عهده پیمانکار می‌باشد.

تبصره3: پیمانکار موظف است نسبت به تجهیز وسایل و ادوات مورد نیاز، برای انجام کار ایمن اقدام نموده و موارد و الزامات HSE را رعایت نمایند.

14-پیمانکاران مکلفند با رعایت ماده 91 قانون کار، براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

15-نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در کلیه واحدهای تابعه با عالی‌ترین مقام واحدهایی که متقاضی انجام کار پیمانکاری می‌باشند خواهد بود.

ابراهیم شیخ

معاون توسعه منابع انسانی

معاون شهردار تهران ابراهیم شیخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر