کد خبر: 717616 A

اعضای شورای شهر تهران، شهرداری را ملزم به تهیه سند برنامه پنج ساله سوم توسعه شهری تا پایان اردیبهشت ۹۸ کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران درخصوص این ماده گفت: زمانی که تعیین شده خیلی طولانی است و ۹ ماه برای تهیه برنامه مهلت داده شده که باید کاهش یابد. پیشنهاد می کنم مهلت شهرداری برای تهیه سند برنامه سوم توسعه شهری حداکثر تا پایان اردیبهشت باشد. به نظر من ۴ ماه زمان کفایت می کند.

در ادامه حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر اظهار داشت: کاهش این مدت بیش از ۶ ماه باعث تعجیل می شود و کیفیت کار را پایین می آورد.

همچنین محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر گفت: از شهردار محترم و معاونت برنامه ریزی او درخواست می کنم هرچه سریعتر سند را آماده کنند، چراکه اگر عدد و رقم ندارند، بودجه ۹۸ را هم نمی توانیم تصویب کنیم.

سکینه اشرفی، معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با اشاره به اینکه هفته آینده لایحه بودجه شهرداری تقدیم شورای شهر می شود، گفت: تقریبا ۸۵ درصد بودجه ۹۸ شهرداری را با برنامه سوم منطبق کردیم.

وی با اشاره به توافق شهرداری با کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر برای تعیین مهلت تهیه سند برنامه تا شهریور ۹۸ گفت: سند برنامه سوم به محض آماده سازی تحویل شورا می شود.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز با اشاره به سخن رسولی مبنی بر اینکه تعیین مهلت برای تهیه سند برنامه تا اردیبهشت ماه ۹۸ کمتر از ۶ ماه است و کافی نخواهد بود، گفت: با برنامه زیست شبانه که اعضای شورای شهر تصویب کردند، اگر شب ها را هم‌ به حساب بیاوریم، تا پایان اردیبهشت همان ۶ ماه زمان را خواهیم داشت.

در ادامه جلسه، پیشنهاد نژادبهرام تصویب شد و مقرر شد سند برنامه سوم توسعه شهری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه آماده شده و برای تصویب از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارائه شود.

بودجه شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری پایان اردیبهشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر