کد خبر: 717346 A

نژادبهرام:

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در خصوص مصوبات برنامه سوم پنج ساله توسعه شهری گفت: متاسفانه در روند بررسی این برنامه یکی از مترقی ترین مواد ابتر ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا نژادبهرام در حاشیه صدوهفدهمین جلسه شورای شهر تهران که به ادامه بررسی مواد برنامه پنج ساله سوم شهرداری اختصاص داشت، اظهار کرد: گاهی ناخودآگاه جریان نابرابر در کشورمان را حمایت می کنیم هرچند زن و حتی نماینده زنان باشیم. موضوع ماده 76 و حذف دو بند از آن مباحث جدیدی را در صحن شورا مطرح کرد که تا حدودی منجر به افزایش نگرانی هایی در ناکافی بودن ادبیات دفاع از حقوق زنان شد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران افزود: ما احساس کردیم که فرآیند اطلاع رسانی و آموزش افکار عمومی در جهت دفاع از حقوق زنان دچار چالشی جدی است و این نیازمند یکسان سازی رویکردهایمان در حمایت است؛ گاهی رویکردمان حمایت است اما  در واقع تضعیف می کنیم. به نظر می رسد ما می خواهیم  به فرآیند تبعیض آمیز موجود در شرایط فرهنگی اجتماعی و مشارکتی زنان اعتراض کرده و آن را به چالش بکشیم اما در عمل داریم از آن حمایت می کنیم.

نژادبهرام اضافه کرد: بند 2 ماده 76، به صراحت راجع به ایجاد نشاط و داشتن یک برنامه مشخص برای ورزش زنان صحبت می کرد و بند 3 این ماده در ارتباط با پیشگیری از آسیب و در معرض آسیب قرارگرفتن آنها بود؛ این دو بند موضوعشان زنان بود. ممکن است در مواد دیگر به شکل عام به آنها اشاره شده باشد اما ماده 76 مشخصا راجع به زنان صحبت کرده و آنان را فارغ از اینکه مادر یا دخترند، همسر یا سرپرست خانوار هستند، مورد دقت قرار می داد. اما کم توجهی ما به این نکته سبب شد موضوعی که می توانست بستری برای حمایت از حقوق زنان باشد تبدیل به ظرفیتی برای تضعیف حقوق زنان شود. من فکر می کنم ماده 76 جزو مترقی ترین و پیشگام ترین موادی بود که حتی می توانست جریان قانونگذاری در برنامه های توسعه کشور را هم تحت الشعاع قرار دهد اما متاسفانه ابتر باقی ماند و یک موضوع مدیریتی 30 درصدی زنان باقی ماند که آن هم باز جای بحث دارد؛ دو مفهوم مشخص در رابطه با عدالت جنسیتی و تبعیض مثبت که همپوشانی دارند و باید همدیگر را حمایت کرده و بده و بستان عبارتی دارند، یکی حذف و دیگری متولد می شود و این برای من جای تعجب دارد.

وی اضافه کرد: برای همین، چون ضوابط حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی آن ها برای ما تبیین نشده و جامعه به سطحی از نگاه مشترک در این  ضوابط نرسیده، چالشی جدی وجود دارد و من فکر می کنم که هم رسانه ها و هم آموزش و پرورش و هم معاونت امور زنان باید در این قضیه توجه ویژه داشته باشند.

عضو عیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: گاهی ناخودآگاه جریان غیرمساوی و نابرابر و ناعادلانه در کشورمان را حمایت می کنیم؛ هرچند زن باشیم و حتی نماینده زنان در پارلمان ملی یا محلی باشیم. و این طور می شود که متاسفانه یکی از مترقی ترین مواد برنامه سوم توسعه شهر تهران ابتر می ماند. فکر می کنم باید یک بار دیگر داشته ها و نگرش هایمان را اصلاح کنیم.

به گزارش ایلنا، ماده (۷۶) به شرح زیر است:

 شهرداری مکلف است در راستای تحقق عدالت جنسیتی و ارتقاء جایگاه زنان در مدیریت شهری و افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر، اقدامات ذیل را به انجام رساند:

1. ایجاد تعادل جنسیتی، توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ارتقاء نقش زنان در مدیریت شهری، با اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه ۲. تدوین لایحه غنی سازی اوقات فراغت شهروندان با تاکید بر مشارکت فعال و بهره مندی زنان از امکانات فرهنگی، هنری و ورزشی در اختیار شهرداری و ارائه آیین‌نامه ساز و کار اثربخشی آن، ظرف شش ماه سال اول برنامه ٣. حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب از مسائل اجتماعی، با تجهیز و گسترش اقامتگاه های موقت و امن ویژه زنان، با همکاری دستگاه های مرتبط و سازمانهای مردم نهاد تخصصی

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر