کد خبر: 717308 A

شهرداری تهران ملزم شد تا پایان زمان برنامه سوم پنج ساله، ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی را به زنان محول کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه فوق العاده امروز (۲۹ دی) و در جریان بررسی مواد برنامه سوم توسعه  شهر تهران، شهرداری را ملزم کردند که تا پایان این برنامه(سال ۱۴۰۲) ۳۰ درصد از پست های مدیریتی را به زنان شاغل در این ارگان محول کند.

در جریان بررسی یک بند از این ماده، شهربانو امانی پیشنهاد داد که این ۳۰ درصد، مربوط به پست های میانی به بالای مدیریتی باشد و گفت: باید مشخص شود که سطوح مدیریتی به چه شکل خواهد بود.

محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر نیز گفت:  براساس گزارش معاون منابع انسانی شهردار، تنها ۴ درصد مدیران فعلی شهرداری را زنان تشکیل می دهد و این جایگاه باید ارتقا یابد.

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم در این رابطه گفت: هدف ما از تصویب این ماده دسترسی زنان به قدرت در نهاد شهرداری است.

وی با بیان اینکه اکنون زنان پست های میانی، کارشناسی ارشد و مدیریت در شهرداری تهران را تصدی می کنند، خاطرنشان کرد: نظر ما این است که پست هایی مانند مدیرکل، شهردار منطقه و معاون شهردار و حتی شهردار تهران به زنان برسد و این قانون زمانی موثر است که بتواند این دغدغه ها را مرتفع کند.

درنهایت، با رای قاطع اعضای شورای شهر تهران شهرداری موظف شد که نسبت به ایجاد تبعیض مثبت جنسیتی،‌ توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه های ارتقای نقش زنان در مدیریت شهری با اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه سوم برنامه توسعه شهری تهران اقدام کند.

زنان زهرا شهردار تهران شهرداری کارشناسی ارشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر