کد خبر: 717155 A

اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مددسراها و گرمخانه ها به تنهایی وظیفه شهرداری نیست، بر لزوم همکاری شهرداری با سایر سازمان ها در جهت ایجاد این مراکز تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه فوق العاده صبح امروز (۲۹ دی) که برای ادامه بررسی مواد برنامه سوم شهرداری تهران برگزار شد، در جریان بررسی ماده ۷۱ که مربوط به "ایجاد، توســعه و تجهیز مراکز ارائه خدمات اجتماعی از قبیل مددسرای منطقه ای و فرامنطقه ای و گرمخانه به منظور اسکان افراد بی سرپناه و آسیب دیده(به تفکیک گروه سنی و جنسیتی) در چارچوب قوانین و مقررات با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های مربوطه" بود، به پیشنهاد احمد مسجدجامعی عبارت "همکاری" را در ابتدای این ماده اضافه کردند تا ایجاد چنین مراکزی به تنهایی وظیفه شهرداری نباشد و شهرداری وظیفه همکاری در ایجاد آنها را داشته باشد. همچنین عبارت "پس از امکان سنجی" به پایان این ماده اضافه شد.

حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی ماده ۷۲ از برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران پیشنهاد حذف تبصره این ماده را که مربوط به آیین نامه شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد و تخصیص اعتبارات به آنها بود مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: یکی از جهت‌گیری‌های دوره پنجم شورای پنجم رعایت مرزبندی شهرداری با سایر نهادهاست. سازمان های مردم نهاد از لحاظ متولی هیچ کمبودی ندارند و انواع سازمان ها و وزارتخانه ها در خصوص آنها مسئول هستند. پس موظف کردن شهرداری برای ارزیابی آنها علیرغم اینکه مغایر ذات وظایف شهرداری است باعث می‌شود این موسسات توقعات مالی هم پیدا کنند که این برای شرایط مالی فعلی شهرداری خوب نیست.

این ماده با حذف این تبصره تصویب شد.

ماده ۷۳ نیز که مربوط به بازنگری در سند راهبردی آموزش شهروندی بود، با اصلاحات عبارتی، حذف تبصره و گنجاندن پیشنهاد محمد سالاری مبنی بر اضافه "آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و تخلفات ساختمانی" به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه ماده ۷۰ از برنامه سوم توسعه شهری نیز به تصویب رسید.

شورای شهر تهران شهرداری وزارتخانه تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر