کد خبر: 716018 A

حسینی میلانی مطرح کرد:

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد: باید برای برآورد مالی برای مقابله با آلودگی‌ها و بحث‌های محیط زیستی مطمئن شویم تا منابع مالی و درآمدهای شهرداری در این باره صرف حقوق و دستمزد نشود.

به گزارش ایلنا، سید آرش حسینی میلانی عصر امروز در نوبت دوم یکصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با حذف تبصره بند ۵ ماده ۵۷ برنامه پنج‌ساله برنامه سوم شهر تهران گفت: هم‌اکنون چه موضوعی مهمتر از آلودگی هوا و مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی وجود دارد؟

وی به ضعف تامین مالی اعتبارات مربوط به مسائل محیط زیستی اشاره کرد و اظهار داشت: در انبوه خرج‌های متعدد شهر تهران، مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی با مشکلاتی برای تامین مالی روبه‌رو است. در مسئله اخیر "بو" هم دستگاه مختلف و متعددی راه افتادند تا منشا این پدیده را کشف کنند ولی منشا آن پیدا نشد. دلیل آن هم این بود که شهر تهران برای پایش و مقابله با مسائل محیط زیستی تجهیز نشده و سرمایه‌گذاری کافی در این باره انجام نشده است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی برای تهیه کاتالیست تاکسی‌ها با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو است، تصریح کرد: ما باید برای برآورد مالی جهت مقابله با آلودگی‌ها و بحث‌های محیط زیستی مطمئن شویم تا منابع مالی و درآمدهای شهرداری در این باره صرف حقوق و دستمزد نشود.

حسینی میلانی با طرح این سوال که کجا باید تامین مالی مسائل محیط زیستی پایدار شود؟ خاطرنشان شود: باید قیدی برای درآمدها و تخصیص‌های شهرداری زده شود تا بتوان آنها را صرفا به مسائل محیط زیستی اختصاص داد.

در این رابطه مقرر شد با اصلاح عبارتی، منابع حاصل به ماموریت‌های مندرج در این بند اختصاص یابد.

همچنین سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در مخالفت با حذف بند ۱۸ ماده ۵۷ برنامه پنج‌ساله برنامه سوم شهر تهران درباره عملیاتی شدن طرح جامع دوچرخه شهر ابراز داشت: ما براساس این بند نمی‌خواهیم مطالعه جدیدی انجام شود. مطالعه شناسایی قبلا انجام شده است. ما هم‌اکنون می‌خواهیم آسیب‌شناسی‌ای انجام شود تا دوچرخه شهری به سیستم حمل و نقل عمومی و مترو متصل شود و برنامه اجرایی آن در سطح خرد و محلات تهیه و در شش ماهه اول برنامه به شورا ارائه شود.

با نظر موافق شورای شهر و انجام اصلاحات عبارتی این ماده نیز در برنامه سوم باقی ماند.

سید آرش حسینی میلانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر