کد خبر: 715890 A

در دانشگاه شهید بهشتی عملیاتی شد؛

دانشگاه شهید بهشتی با اختصاص حداقل یک درصد از محل اعتبارات هزینه‌ای و سه درصد از محل درآمدهای سال ۹۷ برای پشتیبانی از پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین المللی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیات امنای دانشگاه شهیدبهشتی در نخستین نشست خود در سال ۱۳۹۷ طی مصوبه مربوط به دستور هجدهم، با اختصاص حداقل یک درصد از محل اعتبارات هزینه ای و سه درصد از محل درامدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ در سقف اعتبارات تخصیصی، برای پشتیبانی از پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین المللی موافقت به عمل آورد.

امید است که این مهم بتواند کمک قابل توجهی به پیشبرد برنامه های بین المللی دانشگاه در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی کند و موجب شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت های علمی بین المللی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه شود.

 

اقتصاد مقاومتی شهید بهشتی المللی دانشگاه تراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر