کد خبر: 715884 A

در جلسه امروز شورا مطرح شد؛

اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه برنامه سوم پنج ساله شهرداری با حذف بندی که مشتمل بر قیمت گذاری عوارض تردد در معابر شهری بود، مخالفت کردند تا شهرداری مجاز به ارائه لایحه برای قیمت گذاری معابر شهری باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح امروز (۲۵ دی) به بررسی بند ۵ ماده ۵۴ پرداختند که مرتبط با پولی شدن استفاده از زیرساخت های شهری تهران بود.

در این بند آمده است: تدوین لوایح نظام قیمت گذاری اســتفاده از زیرســاختهای شهری (شبکه معابر و پارکینگ) و وضع عوارض برای کاهش مخاطرات محیط زیستی، ایمنی و کاهش ظرفیت زیرساخت های حمل ونقل در جریان ترافیک شامل تردد خودروی دودزا، توقف غیرمجاز، سدمعبر، پارک دوبله، توقف در حریم تقاطع، توقف در پیاده رو به منظور مدیریت تقاضای سفر و ارائه به شورا جهت تصویب در سال اول برنامه.حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر تهران در موافقت با حذف این بند عنوان کرد: شبکه معابر حق مردم است و نباید پولی شود. بنابراین من از حذف این بند دفاع می کنم.

وی ادامه داد: موضوعاتی نظیر سد معابر هم در این بند آمده اما ضوابط آنها در جاهای دیگر آمده است.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره این بند گفت: اعضای شورای شهر گمان نکنند این بند نیز مانند همان ماجرای اخذ تردد از تونل های شهری می شود. در این بند به مسائلی نظیر خودروهای دودزا و پارک های دوبله نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین حذف آن درست نیست.

وی تاکید کرد: در پایان این بند اشاره شده که درنهایت لوایح قیمت گذاری باید برای تصویب به شورای شهر بیایند. قرار است شهرداری لوایح را تنظیم کند و به شورا دهد. شورای شهر هم می تواند قیمت هایی را که صلاح نمی داند تصویب نکند.

در پایان، برای حذف بند ۵ از ماده ۵۴ لایحه برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران رای گیری به عمل آمد که این موضوع تصویب نشد و بنابراین این بند سر جای خود باقی ماند.

ترافیک شورای شهر تهران شهرداری قیمت گذاری لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر