کد خبر: 715748 A

رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

رئیس شورای شهر تهران اخذ عوارض تردد در تونل‌های شهری را منتفی اعلام کرد.

محسن هاشمی (رئیس شورای شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مطالب نقل شده از وی مبنی بر اینکه شهرداری موظف به اخذ عوارض تردد خودروها در تونل های شهری است، گفت: آنچه که من گفته بودم، این بود که شهرداری براساس یکی از بندهای برنامه دوم پنج ساله که مربوط به سال‌های 92 تا 97 است "موظف  شده بوده است" که برای تردد در تونل‌های شهری عوارضی تعیین کند، اما در مصاحبه دیروز من نوشته‌اند "شهرداری موظف است".

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اگر این عبارت "موظف شده بوده است" را تیتر می‌کردند، هیچ مشکلی نداشت. اگر چیزی درباره اخذ عوارض برای تردد در تونل‌های شهری در برنامه دوم توسعه شهری مطرح شده بوده، مربوط به همان برنامه بوده است و در برنامه سوم که اکنون در حال تصویب آن هستیم، چنین چیزی آورده نشده است.

وی افزود: اگرچه تعداد زیادی از بندهای برنامه دوم توسعه شهری اجرا نشده و قرار است برخی از آنها را در برنامه سوم بیاوریم، اما اکنون در حال بررسی بخش احکام برنامه سوم هستیم و بندی حاوی اخذ عوارض برای تردد در تونل‌های شهری در آن نیامده است.

رئیس شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر