کد خبر: 715341 A

اعضای شورای شهر تهران‌ با تاکید بر لزوم وجود کمیسیون تخصیص برای تخصیص منابع درآمدی، ماده ۴۰ لایحه برنامه سوم توسعه شهری را حذف و ماده ای را به فصل یک این برنامه اضافه کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه فوق العاده‌ای که صبح امروز برای بررسی جزئیات لایحه برنامه سوم توسعه شهری تشکیل دادند به بررسی ماده ۴۰ پرداختند که پیشنهاد حذف آن از سوی برخی از اعضا مطرح شده بود.

محمد سالاری در ارتباط با لزوم حذف این ماده گفت: اصل موضوع این ماده که جذب مشارکت بخش خصوصی و عمومی بوده درست است و با توجه به وضعیت درآمدی و ظرفیت های شهر تهران در اولویت شهرداری قرار دارد اما ما هفته پیش مصوبه خوبی در این خصوص داشتیم ضمن اینکه همین موضوع در ماده ۲۹ برنامه هم آمده است بنابراین تکرار این موضوع موجب لوث شدن و اغتشاش فکری شهرداری تهران می شود لذا تقاضای حذف این ماده را دارم.

وی همچنین با طرح پیشنهاد حذف ماده ۳۷ برنامه اظهار داشت: این ماده می گوید با توجه به ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های شهری، فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی و به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه صورت گیرد اما در بند ذیل آن یک تبعیض جدی وجود دارد، چراکه این موضوع مشمول کسانی می شود که پروانه می گیرند و بدهی در شهرسازی ها دارند.

وی ادامه داد: این بند می گوید حداکثر تا ۵ درصد ارزش اوراق در اختیار متقاضی در هزینه های پروانه ساختمانی، پایان کار و عوارض تخفیف مازاد بر تخفیف پیش بینی شده برای عموم و این یعنی به علاوه تخفیف ۲۲ درصدی که می دهیم. در آنجا گفته شده به سرمایه های خرد اما عملا محقق شدن آن بهانه ای می شود برای بخش خاصی که نباید تخفیف بیشتری بگیرند و این موجب رانت و فساد می شود.

 عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هدف این ماده افزایش اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار است و تاکنون چند ماده برای افزایش اتکا به درآمدهای پایدار داشته ایم.

 وی افزود: وجود چنین ماده ای دخالت در فعالیت‌های اجرایی شهرداری است و با چنین ماده‌ای منابع درآمدی پایدار افزایش نمی یابد. همچنین برای تخصیص منابع درآمدی خود نیاز به یک ساز و کار داریم که در این راستا کمیسیون تخصیص مطرح است. اما این سازوکار در برنامه نیامده و پیشنهاد ما این است که ماده ۴۰ حذف شود و به جای آن ماده ای شامل ساز و کار کمیسیون تخصیص در برنامه بیاید.

 در ادامه جلسه حذف ماده ۴۰ با ۱۷ موافق تصویب شد.

 برخی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد کردند تا ماده ۲۷ ویراست دوم در این برنامه آمده و به عنوان آخرین ماده فصل ۱ در لایحه لحاظ شود.

 حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در این رابطه گفت: ما با کمیسیون تخصیص از این لحاظ موافق هستیم که پیشنهادات خود شهرداری است؛ وگرنه چنین کاری دخالت در اجرا بود.

در نهایت با ۱۷ رای موافق مصوب شد که ماده  ۲۷ ویراست دوم در پایان فصل یکم لایحه بیاید.

در ادامه این جلسه ماده ۴۱ نیز از فصل اول برنامه به تصویب رسید. همچنین در فصل دوم برنامه، ماده ۴۲ با حذف کلمه "نواحی" و ویرایش متنی تصویب شد.

شورای شهر تهران شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر