کد خبر: 715239 A

اعضای شورای شهر تصویب کردند؛

ماده ۳۲ برنامه ۵ ساله سوم شهرداری که به موضوع استفاده از روش‌های مشارکت عمو می و خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اختصاص داشت به دلیل تکراری بودن حذف شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه فوق العاده روز دوشنبه که به بررسی مواد لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران اختصاص داشت، مواد ۳۱ و ۳۲ مورد بررسی قرار گرفت که ماده ۳۱ به تصویب اعضا رسید و ماده ۳۲ با ۱۱ رأی حذف شد. موضوع ماده ۳۱ نحوه تسویه دیون و تعهدات شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و استقرار سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات شهرداری بود.

در ماده ۳۲ شهرداری موظف شده بود برای اتمام پروژه های نیمه تمام و افزایش بهره وری پروژه های تکمیل شده و در حال بهره برداری از روش های مشارکت عمومی و خصوصی استفاده کند. همچنین در ذیل این ماده، پیش بینی شده بود سالیانه ۲۰ درصد از پروژه های اجتماعی نیز به این روش مورد بهره برداری قرار گیرند.

حجت نظری مخالف این بند، پیشنهاد حذف آن را به هیئت رئیسه ارائه کرد. حق شناس نیز پیشنهاد حذف بند (ج) را مطرح کرد.

نظری در خصوص دلایل پیشنهاد حذف این ماده گفت: شهرداری تهران عملاً کل هزینه احداث یک پروژه را پرداخت می کند و در زمان بهره برداری آن را به بخش خصوصی واگذار می کند و متأسفانه بخش خصوصی در حوزه نگهداشت به خوبی عمل نکرده و هزینه مازادی نیز بر روی دست شهرداری می گذارد.

وی افزود: بخش های دیگر این ماده نیز جزء وظایف ذاتی سازمان سرمایه گذاری های شهرداری است و ضرورتی ندارد که دوباره تکرار شود.

فراهانی در مخالفت حذف این ماده گفت: در تمام دنیا پروژه های مهم و بزرگ با روش مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل می شود.

رسولی نیز به عنوان مخالف عنوان کرد:براساس گزارش تغییر و تحول شهرداری، شهرداری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که بدون مشارکت بخش خصوصی و با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری، تکمیل این پروژه ها امکانپذیر نیست.

شهربانو امانی در موافقت با حذف این ماده، گفت: ما پیش از این لایحه ای به شورا آورده ایم که دقیقا همین کارکرد را دارد و نیاز به تورم ماده در برنامه ۵ ساله نداریم.

سالاری نیز از دیگر موافقان حذف ماده ۳۲ گفت: ما دو هفته پیش لایحه ای جامع تر در این مورد داشته ایم.

زریر نگین تاجی به عنوان نماینده شهرداری گفت: این ماده کامل نیست و موضوعیتی برای طرح دوباره آن وجود ندارد. در نهایت این ماده با ۱۱  موافق و ۷ مخالف حذف شد.همچنین ماده ۲۶ با رای اعضا جایگزین ماده ۳۳ شد.

در ادامه جلسه ماده ۳۴ لایحه برنامه سوم توسعه شهر بررسی شد پیشنهاد علی اعطا مبنی بر حذف بند چهارم مطرح شد که با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید. بند حذف شده شامل اجرای طرح های موضعی برای معابر ویژه و بوستان های فرامنطقه ای بود.

در ادامه پیشنهاد حذف عبارت "المان های غیرضروری" از بند دوم این ماده از سوی احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران مطرح شد.

مسجدجامعی در این ارتباط گفت: در فضاهای سبز شهر تهران دارای تندیس های شناسنامه دار هستیم. در همین پارک شهر تندیس یک رفتگر است که بسیار جالب توجه و قابل احترام است. من نگران هستم که با حذف المان های پارک ها جنبه ذوقی آنها تغییر کند و تبدیل به جنگل شوند؛ بنابراین لازم است این عبارت از بند دوم حذف شود.

زهرا صدراعظم نوری، عضو دیگر شورای شهر گفت: المان های غیرضروری هزینه ساخت پارک ها را به صورت غیرمنطقی بالا می برند. هدف این بند هم کاهش هزینه های شهرداری است.

در ادامه عبارت "المان های غیرضروری" با ۱۸ رای موافق از بند دوم ماده ۳۴حذف شد. همچنین این ماده با حذف بند ۴ و عبارت "المان های غیرضروری" با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.ماده ۳۵ هم با حذف بند اول آن با ۱۶ موافق و ۳ مخالف تصویب شد.

بهره وری شورای شهر شهرداری لایحه هیئت رئیسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر