کد خبر: 715107 A

رسولی تاکید کرد:

خزانه‌دار شورای شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر مأموریت‌هایی در برخی سازمان و شرکت‌های شهرداری در حال انجام است که چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است، بر اساس برنامه سوم در سال نخست نظام‌نامه حاکمیت شرکتی تدوین خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید حسن رسولی در جلسه نوبت دوم شورای شهر تهران در بررسی ماده ۹ برنامه سوم شهر تهران با تأکید بر التزام به شایسته‌‌گزینی در شهرداری گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا در بندی، طراحی و تنظیم مدل شایستگی عمومی و تخصصی کارکنان و مدیران لحاظ شود.

وی ادامه داد: قرار است بر اساس مفاد ماده ۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران، دو طرح روابط ساختار و مدیریت بهینه منابع انسانی تهیه و به شورا آورده شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران درباره ماده ۱۰ برنامه سوم نیز اظهار داشت: در دوره معاونت میرزایی به تدوین نظام‌نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه این توافق رسیدیم تا نظام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران از حیث مقررات داخلی، حد و اندازه و کارکردهایی مأموریتی مطابق با مأموریت‌های شهرداری تهران باشد.

رسولی افزود: در حال حاضر مأموریت‌هایی در برخی سازمان و شرکت‌های شهرداری در حال انجام است که چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

حسن رسولی سید حسن رسولی سیدحسن رسولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر