کد خبر: 715097 A

حسینی میلانی:

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران کرد: در شهری با هزاران مسئله محیط زیستی ما غفلت جدی در پایش و مقابله با انواع آلودگی‌ها داشتیم و در شرایط امروز اولویت تامین مالی محیط زیست بسیار بالاتر از انواع خرج تراش‌های غیرضرور در شهرداری است.

به گزارش ایلنا، سید آرش حسینی میلانی عصر امروز در نوبت دوم یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در دفاع و موافقت با تشکیل صندوق حمایت از محیط زیست و حمل و نقل در برنامه سوم شهری گفت: پیشنهادی که درباره صندوق محیط زیست مطرح شده است، در کمیسیون مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و در آنجا نیز مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: این مسئله در کمیسیون تلفیق نیز مطرح شد. در آنجا به ما گفتند به جای آنکه تشکیل صندوق‌های مختلف تکرار نشود، صندوق مشترکی درباره محیط زیست و حمل و نقل ایجاد شود. 

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر با بیان اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو مسئله محیط زیست و حمل و نقل از مهمترین موضوعات مدیریت شهری از نظر شهروندان هستند، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق به ما گفتند راهکاری مبنی بر صندوق مشترک در نظر گرفته‌ایم و به همین خاطر، بر ایجاد یک صندوق مجزا اصرار نکنید. ما نیز به این سخن اعتماد کردیم و به تشکیل یک صندوق مشترک با کمیسیون حمل و نقل بسنده کردیم و در این باره نیز با کمیسیون حمل و نقل نیز توافقاتی انجام دادیم. 

حسینی میلانی افزود: اکنون دوستان می‌گویند جای تشکیل صندوق محیط زیست اینجا نیست. پس جایش کجاست؟ ماده دیگری هم درباره صندوق‌های مالی وجود دارد که اساسا با این صندوق و موضوع مرتبط نیست. 

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت صندوق محیط زیست تصریح کرد: صندوق حمایت از محیط زیست به مسئله توسعه پایدار می‌پردازد و از اهمیت بسیاری برخودار است. در شهری با هزاران مسئله محیط زیستی ما غفلت جدی در پایش و مقابله با انواع آلودگی‌ها داشتیم و در شرایط امروز اولویت تامین مالی محیط زیست بسیار بالاتر از انواع خرج تراش‌های غیرضرور در شهرداری است. 

در پایان با رای اکثریت اعضای شورا تشکیل صندوق محیط زیست و حمل و نقل به تصویب رسید. 

سید آرش حسینی‌میلانی آرش میلانی سید آرش حسینی میلانی سید آرش میلانی آرش حسینی میلانی سیدآرش حسینی میلانی حسینی میلانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر