کد خبر: 714960 A

فراهانی:

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و سیزدهمین جلسه علنی شورا شهر تهران پس از استماع لایحه برنامه سوم توسعه به ایرادات این برنامه در ویرایش جدید اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مجید فراهانی در جریان بررسی سوم توسعه شهر تهران در یکصدو سیزدهمین جلسه شورا با انتقاد از برنامه گفت: چند ایراد جدی ساختاری به ویرایش اول برنامه سوم توسعه وارد شد که این ایرادات همچنان باقی است و علاوه بر آن چند موضوع دیگر هم بدان افزوده شده است.

 وی افزود: مسئله اول نحوه ارتباط میان اهداف، راهبردها و پروژه‌هاست؛ بدین معنا ساختار درختواره ای که باید اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و راهبردها را بیان کند و بگوید چگونه باید به پروژه ها برسیم، وجود ندارد.

 عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ایراد دوم که همه اعضای شورا بدان تاکید دارند این بوده که جداول و برنامه های منابع و مصارف مورد نیاز در این مجموعه مشخص نیست.

 فراهانی اظهار کرد: همان گونه که می دانید باید مشخص شود با چه میزان پول و با چه منابعی می توان کارهایی را انجام داد اما در صورت نبود جداول، برنامه به یکسری آرزوهایی تبدیل می شود که مشخص نیست این اهداف انجام می شود یا خیر. در ویرایش اول ضعف آشکار به دلیل عجله ای بود که صورت گرفت.

 رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی عنوان کرد: در ویرایش جدید دو اتفاق مبهم رخ داده است. یکی کاهش تعداد فصول و احکام و دیگری کلی شدن آن است که این اتفاق عملا کنترل عملکرد، پیگیری و پایش برنامه را در سال های بعدی دچار مشکل می کند و زمینه مناسب فرار برای مسئولیت واحد های تخصصی و معاونت ها ایجاد می کند.

 فراهانی اضافه کرد: دیگر اینکه تغییر ساختار کلیت برنامه به نحوی که در گذشته در ویرایش اول در معاونت ها قابل کنترل بود در ویرایش جدید امکان تلفیق و ردیابی احکام با معاونت ها و سازمان ها از بین رفته است و مسئولیت پذیری معاونت ها بر اساس ماموریت ها امکان پذیر نیست و هر معاونت می تواند ادعا کند که برخی امور مرتبط با کارشان نیست.

بودجه جلسه علنی شورای شهر تهران شهر تهران لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر