کد خبر: 714587 A

کوزه‌گر تاکید کرد:

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در نخستین جلسه هم‌اندیشی سازمان‌های دولتی، همیاران بهزیستی، مسئولیت اجتماعی(سهم) که به میزبانی بهزیستی شیراز برگزار شد گفت: همه باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی احساس مسئولیت کنند.

به گزارش ایلنا، محمدعلی کوزه گر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور این نشست را گامی بزرگ و مبتکرانه برای جلب توجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و دستگاهای دولتی و غیردولتی به خدمات بهزیستی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه همه باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی احساس مسئولیت کنند، تصریح کرد: در فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی به مسئولیت اجتماعی توجه شده است؛ برای مثال پرداخت زکات و فطریه از بهترین دستورهای دینی در این زمینه است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور مهمترین مساله در مسئولیت اجتماعی، دست به دست هم دادن برای پیشگیری از آسیب اجتماعی عنوان کرد و افزود: برخی مردم خواسته یا ناخواسته دچار آسیب اجتماعی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سالانه 20 هزار نفر در سوانج جاده ای کشته می شوند گفت: تاکنون هیچ مرکز نگهداری از معلولان یا بیمارستان سوانح سوختگی توسط شرکت‌های خودروساز احداث نشده است و این خود نشان دهنده این است که، صنایع مسئولیت اجتماعی‌شان را نمی پذیرند.

کوزه گر در ادامه با بیان اینکه ضریب ایمنی خودروهای خارجی بیشتر است اذعان کرد: اگر تصادف هم صورت گیرد،  تلفات آنها به دلیل همین ضریب ایمنی، کمتر است؛‌‌ با این حال خودرو سازان داخلی که آسیب‌رسان ترین شرکت ها وسازمان‌های در صنایع هستند و سالانه چهار برابر تعداد کشته‌ها معادل 80 هزار نفر مصدوم تحویل می‌دهند که باید تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در پایان از ارائه خدمات به 6 میلیون نفر مددجو خبر داد و در پایان یادآور شد: یک و نیم میلیون نفر از این تعداد را معلولان تشکیل می دهند و سالانه 30 هزار کودک معلول نیز متولد می‌شود‌ که این به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت و مردم است.

آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر