کد خبر: 714394 A

با همکاری اداره کل مطالعات صورت گرفت؛

در نشست انسان شناسی و فرهنگ و با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نقش شهرداری در مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران بررسی شد.

به گزارش ایلنا، این نشست که در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، ابتدا فیلم مستند آقای مدیر ساخته علی نیکبخت به نمایش درآمد که در آن تصریح می شود؛ شهر تهران مرزهای اکولوژیک اش را درنوردیده و زیست پذیری آن به شدت کاهش پیدا کرده است و از همین رو تهدیدات پیش روی این شهر جز با مدیریت یکپارچه حل نمی شود.

پس از نمایش فیلم، دکتر روح اله نصرتی (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) درباره «جایگاه سازمان های مردم نهاد در حکمرانی و مدیریت شهری در تهران» به ایراد سخنرانی پرداخت. در ادامه نیز مهدی یسری (دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش برنامه ریزی فرهنگی) درباره « نقش شهرداری در مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران» سخنرانی کرد. همچنین در پنل سوم دکتر ناصر فکوهی به بیان نکات مرتبط با مدیریت فرهنگی شهر تهران و جمع بندی در خصوص این موضوع پرداختند و  به سوالات حاضرین در جلسه جواب داده شد.  

 

 

 

اجتماعی و فرهنگی درآمد شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر