کد خبر: 712047 A

سخنگوی شورای شهر تهران:

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» گفت: در قالب این لایحه دو کمیته نمای مناطق و نمای بناهای شاخص در شهرداری تشکیل می‌شود که طرح‌های پیشنهادی مالکان و سازندگان را به تصویب می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در جریان صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» اظهار کرد: براساس مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران؛ شهرداری مکلف بوده تا ظرف مدت یک ماه لایحه دستورالعمل ساماندهی بناهای شهر تهران را به شورا ارائه کند.

وی با بیان اینکه این موضوع به طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر اختصاص داشته است، عنوان کرد: علی‌رغم مصوبه شورای شهر چهارم؛ در زمان مقررشده لایحه نما به شورا ارائه نشد. البته در همان زمان براساس بخشنامه‌های داخلی شهرداری؛ کمیته‌های نمای مناطق و کمیته‌های بناهای شاخص شکل می‌گیرد.

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهری تهران ادامه داد: با آغاز به کار شورای پنجم، موضوع در دستور کار کمیته معماری و طرح‌های شهری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قرار گرفت و در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، ناظران شورا در کمیته‌های نما و اساتید دانشگاه عضو کمیته‌های نما، موضوع به بحث گذاشته شد و در نهایت لایحه « طراحی، پایش و نمای شهر تهران» از سوی شهرداری تهیه و ارسال شد.

وی تصریح کرد: در قالب این لایحه که در راستای تحقق آرمان‌های مندرج در چشم‌انداز و مفاد راهبردهای توسعه طرح‌ جامع شهر تهران مبنی بر ساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری تدوین و ارائه شده است، دو کمیته نمای‌ مناطق و نمای بناهای شاخص در شهرداری تشکیل می‌شود.

اعطا با بیان اینکه درباره بناهای عادی و کوچک‌مقیاس، این کمیته در شهرداری مناطق مستقر است، تصریح کرد: در مورد بناهای خاص و بزرگ‌مقیاس این کمیته با عنوان بناهای شاخص در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مستقر می‌شود.این 2 کمیته به لحاظ کیفی، زیبایی شناختی و انطباق با معیارهای سیما و منظر شهری مطلوب، طرح‌های پیشنهادی مالکان و سازندگان را بررسی و به تصویب می‌رسانند.

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس این لایحه، زمان بررسی طرح نما در کمیته نمای مناطق حداکثر 10 روزکاری و در کمیته‌های بناهای شاخص حداکثر 20 روز پیش بینی شده و درج نمای تاییدشده در پروانه عملیات ساختمانی الزامی خواهد شد، گفت: سازندگان موظف خواهند شد نمای تاییدشده را به نحو مناسبی در کارگاه ساختمانی پروژه نصب و در معرض دید عموم قرار دهند و از سوی دیگر صدور گواهی پایان کار منوط به انطباق نمای اجراشده با نمای مصوب کمیته‌های نما خواهد بود.

اعطا با بیان اینکه در حال حاضر اجرای مصوبات کمیته‌های نما ضمانت اجرایی کافی ندارد، اضافه کرد: در لایحه پیشنهادی شهرداری عدم رعایت مصوبات کمیته‌های نما و اجرا نشدن نماهای تایید شده، تخلف ساختمانی محسوب شده و از ظرفیت ماده 100 قانون شهرداری‌ها برای برخورد با متخلفان استفاده شده است.

وی با بیان اینکه مهندسان ناظر ملزم به نظارت بر اجرای صحیح مصوبات کمیته‌های نما از نظر طرح و کیفیت اجرا مطابق نقشه‌های مصوب و ارائه گزارش‌های منظم دوره‌ای هستند، عنوان کرد: در صورتی که تخلف به موقع به شهرداری اعلام نکنند و یا گزارش خلاف واقع ارائه کنند، مشمول ماده 100 قانون شهرداری‌ها خواهند شد.

در نهایت پس از ارایه نظرات موافق و مخالف در جریان بررسی این طرح؛ کلیات لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» با 13 رای موافق به تصویب رسید.

شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران سخنگوی شورای شهر تهران علی اعطا کمیته نمای مناطق کمیته نمای بناهای شاخص لایحه طراحی، پایش و اجرای نما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر