کد خبر: 710766 A

مدیران متروی شهر تهران:

مدیران متروی شهر تهران احتمال اینکه بوی نامطبوع تهران مترو باشد را رد کردند.

به گزارش ایلنا، علی امام، مدیرعامل مترو در مورد احتمال انتشار بوی گاز از ایستگاه‌‌های مترو گفت: احتمال متصاعد شدن بوی نامطبوع از ایستگاه‌‌های مترو غیرممکن است.

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌‌برداری مترو تهران نیز با اشاره به اینکه انتشار بوی نامطبوع ارتباطی با ایستگاه‌‌های مترو تهران ندارد، اظهار داشت: سرویس‌‌‌دهی در خطوط مترو با روال عادی در حال انجام است.

مترو فرنوش نوبخت علی امام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر