کد خبر: 709968 A

اعضای شورای شهر تهران تعرفه پایه هزینه جابه‌جایی درختان را به تصویب رساندند.

به گزارش ایلنا، در صد و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران لایحه تعرفه جابجایی درختان در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

 محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: در جلسه قبل میان کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به عنوان کمیسیون فرعی اختلاف نظر وجود داشت و به همین دلیل قرار شد که این موضوع در هیئت رئیسه بررسی شود تا به نظر مشترک برسیم اما در جلسه هیئت رئیسه هر دو کمیسیون بر نظر خود اصرار داشتند و به همین دلیل قرار شد که موضوع در صحن شورای شهر تهران مورد رای گیری قرار گیرد.

 در ادامه جلسه پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص تعرفه درختان مطرح شد که با ۹ موافق و ۱۰ مخالف به تصویب نرسید. با توجه به رد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری، پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت که با ۱۴ موافق و ۵ مخالف به تصویب رسید. پایه هزینه جابه‌جایی درختان در شهر تهران براساس این پیشنهاد به شرح زیر است:

۱_هر اصله درخت با محیط بن 40 سانتیمتر ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن تا صد سانتیمتر

۲۰۰/۰۰ریال افزایش پایه داشته باشند.

۲_همچنین هر اصله درخت با محیط بن 100 سانتیمتر ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن تا یکصد و بیست سانتیمتر ۳۴۵/۰۰۰ریال افزایش پایه

٣_ هر اصله درخت با محیط بن 120 سانتیمتر ٢٢/٥٠٠/٠٠٠ ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن

٤٧٠/٠٠٠ ریال افزایش پایه در صورت امکان جابجایی درخت.

٤_ هر اصله درخت با محیط بن 150 سانتیمتر و بیشتر  ٣٦/٧٠٠/٠٠ ریال

 در ادامه این جلسه جزئیات این لایحه بررسی شد. محمود میرلوحی، پیشنهادی مبنی بر حذف تبصره ۶ و ۹ این لایحه مطرح کرد و گفت: یکی از دلایل مشکلات و  مفاسد قراردادها در شهرداری تعیین صلاحیت‌هاست. نظارت داخلی که ما ایجاد کرده ایم عاملی برای انحصارها شده و بهتر است ما خود را تابع قوانین کلی در کشور کنیم. پیشنهاد این عضو شورای شهر تهران با ۴ موافق و ۱۴ مخالف به تصویب نرسید.

به دنبال این امر پیشنهاد محمد سالاری مبنی بر ایجاد تغییراتی در تبصره ۶ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس پیشنهاد میرلوحی در تبصره ۶ عنوان می‌شود که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای جابجایی درختان باید با پیمانکاران دارای صلاحیت هماهنگی انجام دهند و سازمان بوستان ها می‌بایست فهرست پیمانکاران دارای دارای صلاحیت را که به تأیید شهرداری یا نظام فنی و اجرایی کشور رسیده است اعلام کند. این پیشنهاد نیز با ۹ موافق و ۱۰ مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه پیشنهاد حسن رسولی برای اعمال تغییراتی در تبصره ۶ این لایحه مطرح شد.

 پیشنهاد حسن رسولی این بود که به ابتدای تبصره ۶ این مورد اضافه شود که سازمان بوستان های شهرداری تهران ضوابط اخذ مجوز شرکت های پیمانکاری را به شهرداری پیشنهاد کند و پس از تأیید از سوی شهرداری، این سازمان نسبت به تنظیم قواعد اقدام کند. پیشنهاد این عضو شورای شهر تهران با ۱۷ موافق و سه مخالف به تصویب رسید.

پیشنهاد بعدی از سوی محمد سالاری در خصوص حذف تبصره ۷ مطرح شد که با ۳ موافق و ۱۷ مخالف به تصویب نرسید همچنین پیشنهاد دیگر این عضو شورای شهر تهران مبنی بر اضافه کردن تبصره الحاقی به لایحه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تبصره الحاقی شهرداری تهران موظف می‌شود درخواست متقاضیان برای جابجایی درختان را دریافت و اجور و هزینه ها را بر اساس تعرفه های مصوب شورای شهر دریافت کند و خود با مالکین قرارداد ببندد. پیشنهاد الحاق این تبصره با 3موافق و 17مخالف تصویب نشد.

شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر