کد خبر: 708215 A

زهرا نژادبهرام خبر داد؛

رییس کمیته شهرسازی شورا گفت: ستاد بازآفرینی بافت فرسوده بعد از دوسال باهدف تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای برنامه عملیاتی و اقدامات مشترک در ۱۸ محله اولویت‌دار نخست شهر تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از بافت‌های فرسوده شهر گفت: ستاد بازآفرینی بافت فرسوده بعد از دوسال باهدف تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای برنامه عملیاتی و اقدامات مشترک در ۱۸ محله اولویت دار نخست شهر تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه گزارش نوسازی در بافت را در دست تهیه دارد، افزود: به‌زودی مشروح این گزارش را به استماع شهروندان خواهد رساند.

رییس کمیته شهرسازی شورا با تاکید بر ضرورت تشکیل ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر از دستور جلسات این ستاد گفت و افزود: در این ستاد در مورد برنامه عملیاتی اقدام مشترک در ۱۸ محله اولویت نخست شهر تهران (موضوع تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری) تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین در مورد بسته تشویقی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهر تهران، در مورد ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تدقیق محدوده‌های هدف بازآفرینی و نیز ایفای تعهدات دولت و دستگاه های اجرایی در خصوص عملیاتی ساختن آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی (مواد ۶، ۹، ۱۳، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) بررسی و تصمیم گیری‌هایی صورت می‌گیرد.

وی بررسی پیشنهاد شهرداری منطقه ۲۲ و شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص قرار گرفتن محله پیکانشهر به عنوان یکی از محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری را یکی دیگر از دستورات این ستاد برشمرد.

شورای شهر تهران بافت فرسوده زهرا نژادبهرام ستاد بازآفرینی کمیته شهرسازی شورا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر