کد خبر: 706431 A

اعضای شورای شهر تهران در راستای اجرای طرح های حمل و نقل عمومی تهران مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را صادر کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن هاشمی در برگزاری صدونهمین جلسه شورای شهر تهران و در حریان بررسی مجوز انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران اظهار کرد: آنچه می خواهیم امروز تصویب کنیم اضافه ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به ۲۰ هزار میلیارد ریال قبلی بودجه شهرداری برای سال ۹۷ است.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه دولت ۵۰ درصد این اوراق مشارکت را پرداخت خواهد کرد، این برای شهرداری مجانی حساب می شود. بنابراین ما نباید از دریافت این مبلغ و حتی بیشتر از آن خودداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید جلوی این کار را بگیریم، گفت: درصورتی که آقای پورسیدآقایی نتوانند این کار را انجام دهند، نگران نباشید چون شاید آقای حناچی تصمیم بگیرند مدیری قوی بیاورند که بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

در ادامه این جلسه کلیات اصلاحیه بند الف تبصره ۲۰ بودجه سال ۹۷ با ۲۰ موافق و ۱ مخالف به تصویب رسید و مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی صادر شد.

حمل و نقل عمومی دولت شورای شهر تهران شهر تهران جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر