کد خبر: 706327 A

فراهانی تاکید کرد:

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بر لزوم توجه به بهره‌برداری مناسب از پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی در صد و نهمین جلسه علنی شورای شهر در تذکر پیش از دستور با اشاره به توجه به بهره برداری مناسب از پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق بر لزوم اجرای مصوبه شورا تاکید کرد.

عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: فراهم کردن اجرای مصوبات شورا از جمله تکالیف  لازم الاجرا برای کلیه سطوح اجرایی در واحدهای اجرائی شهرداری تهران است، متاسفانه علی رغم مصوبه «الزام شهرداری تهران به در اختیار قرار دادن پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران مناطق 22 گانه به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» در 31 فروردین ماه 1395 به شماره 2192 شاهد عدم اجرای مصوبه شورا هستیم.

وی عنوان کرد: اهمیت این پایگاه ها و لزوم بهره گیری از آنها در بحران های فرا روی شهر تهران همچون زلزله و... بر هیچ کس پوشیده نیست و واقعا تاسف آور است که علی رغم  دو تذکر اینجانب و تذکر دیگر اعضاء محترم شورا در سال گذشته برخی مدیران شهرداری پشتیبانی از تاب آوری شهر در برابر حوادث و اجرای مصوبه شورا در این زمینه را فدای نگاه محدود سازمانی خود و استفاده از این پایگاهها در حوزه ماموریتی غیر از آنچه مورد نظر شورا بوده می کنند.

فراهانی اضافه کرد: همچنین اولا تعداد 55 پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران در اختیار سازمان ورزش شهرداری تهران قرار دارد و این سازمان علی رغم  تکلیف کارگروه در اسفند ماه 1396، برای تهیه و ارائه برنامه واگذاری پایگاه ها در سه بازه زمانی شش ماهه درجلسه شورای معاونان شهرداری از اجرای این تکلیف و ارائه برنامه زمانی تخلیه و واگذاری پایگاههای پشتیبانی و مدیریت بحران خودداری کرده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی خاطرنشان کرد: دیگر آنکه تعداد 5 پایگاه در اختیار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران قرار دارد و اقدام شایسته ای برای تخلیه و واگذاری به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران انجام نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه 1 پایگاه پیش از تحویل قطعی در شهرداری منطقه 4 در اختیار یک بهره بردار قرار گرفته است که هم اکنون از این پایگاه با تغییر کاربری در حال بهره برداری اقتصادی است. از سوی دیگر متاسفانه 8 پایگاه در مناطق 20،13،12 و 3  یا از سوی مناطق راسا در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد و یا به بهره بردار واگذار شده و اقدام لازم برای واگذاری به سازمان مدیریت بحران از سوی این مناطق انجام نگرفته است.

فراهانی گفت: جمعا تعداد 69  پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران در مسیر اجرای مصوبه شورا از سوی واحدهای اجرائی مختلف شهرداری تهران به بهانه های مختلف  به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران واگذار نشده است؛ بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « توجه به بهره‌برداری مناسب از پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق و لزوم اجرای مصوبه شورا » به شهرداری تهران تذکر می دهم.

این عضو شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی ،شهردار محترم تهران شاهد توجه بیش از پیش به تاب آوری تهران برای زندگی همه شهروندان عزیز باشیم.

بودجه جلسه علنی شورای شهر تهران مدیریت بحران نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر