کد خبر: 706285 A

رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت:

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها وزارت بهداشت گفت: توجه به ارائه خدمات مناسب در زمینه تغذیه باعث کوتاه شدن زمان ماندگاری بیمار در بیمارستان به دلیل تسهیل پروسه درمان و کوتاه شدن دوران نقاهت می شود و به این ترتیب موجب صرفه اقتصادی چشمگیری در میان مدت و درازمدت برای بیمارستان ها و در نهایت دولت می شود.

به گزارش ایلنا، مهدی شادنوش در جلسه هم اندیشی کارشناسان تغذیه بالینی دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور که با هدف همسوسازی فعالیت ها و به روزرسانی برنامه ها و ارتقای کیفیت خدمات برگزار شد، ضمن تبیین سیاست های کلی و برنامه های راهبردی وزارت بهداشت در بحث تغذیه بالینی، بر لزوم و اهمیت استقرار ساختار جدید تشکیلاتی تغذیه بالینی در دفتر مدیریت درمان بیماری ها  تاکید کرد و گفت: تلاش ما این است که کارشناسان بالینی تغذیه در بیمارستان ها مشارکت فعال داشته و در زمینه درمان و ارائه مشاوره به بیماران و نظارت بر خدمات غذایی حضور داشته باشند.

 
وی ادامه داد: توجه به ارائه خدمات مناسب در زمینه تغذیه باعث کوتاه شدن زمان ماندگاری بیمار در بیمارستان به دلیل تسهیل پروسه درمان و کوتاه شدن دوران نقاهت می شود وبه این ترتیب موجب صرفه اقتصادی چشمگیری در میان مدت و درازمدت برای بیمارستانها و درنهایت دولت می شود. ارتقا کمی و کیفی خدمات تغذیه و رژیم درمانی کشور از طریق مشارکت در فرآیند بهبود مداخلات تخصصی و تعامل بیشتر با مدیریت بیمارستان و سایر اعضای تیم درمان میسر خواهد شد و این مسیر و فرآیند در حال اصلاح است.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها وزارت بهداشت ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت فعال کارشناسان با تجربه در این کار گروه ها، گفت: برای ارتقای برنامه های تغذیه بالینی، در حال استانداردسازی خدمات و نهایی کردن پروتکل ها هستیم تا مشکلات و موانع اجرایی موجود را بهبود بخشیم.

بیمارستان تغذیه درمان بیماری دولت وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر