کد خبر: 705111 A

با حکم رئیس دانشگاه علم و صنعت، هادی شهریار شاه حسینی به عنوان معاون بین الملل این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، هادی شهریار شاه حسینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت را برای مدت دو سال به سمت «معاون بین الملل دانشگاه» منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به استناد بند (ب) ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت معاون بین الملل دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره مندی از تجارب ارزشمند سایر همکاران، نسبت به تعامل موثر و هدفمند با جامعه علمی داخل و خارج از کشور به منظور ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی با تاکید بر فناوری و توسعه مشارکت و همکاری های علمی و پژوهشی در ابعاد داخلی، ملی و بین المللی در راستای اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران، موفق و موید باشید».

جامعه دانشگاه علم و صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر