کد خبر: 704841 A

حبیب‌زاده:

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی‌ شهر تهران گفت: گاهی رای باغ بودن می‌تواند موجب حفظ یک باغ شود و گاهی می‌تواند موجب صدور مجوز ساخت خارج از ضوابط شود که باید هنگام صدور رای به این نکته توجه کنیم.

به گزارش ایلنا، افشین حبیب زاده در یکصدو هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی‌ شهر تهران در جریان بررسی پرونده یک پلاک ثبتی مبنی بر باغ بودن یا نبودن گفت: در اینکه زمین‌های مزروعی را نیز باغ تشخیص دهیم یا خیر باید به این نکته توجه کنیم که وقتی ما اعلام کنیم زمینی باغ است، مالکان آن می‌رفتند برای آن زمین با سی درصد سطح اشغال پروانه می‌گرفتند و می‌ساختند.

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی‌ شهر تهران ادامه داد: ولی وقتی می‌گفتیم زمینی باغ نیست، مالکان آن زمین باید طبق ضوابط شهرسازی و روال قانونی برای ساخت مجوز می‌رفتند.

وی تاکید کرد: به محض اینکه ما می‌گوییم زمین باغ است، خودبخود مجوز ثانویه‌ای صادر می‌کنیم که حتی اگر نمی‌توانسته با مزروعی پروانه ساخت بگیرد، با مصوبه باغ بتواند مجوز ساخت بگیرد. فکر نکنیم اگر بگوییم باغ است یک حقی را از مالک ضایع می‌کنیم. وقتی شورا اعلام می‌کند که زمینی باغ است، یک مجوزی داده می‌شود که براساس آن مالکان می‌روند مجوز ساختی را دریافت می‌کنند و رای شورا مبنی بر باغ بودن، برخی مواقع امتیاز محسوب می‌شود. لذا صدور رای باغ یا غیر باغ در شرایط متفاوت آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد . در این صورت گاهی رای باغ بودن می‌تواند موجب حفظ یک باغ شود و گاهی می‌تواند موجب صدور مجوز ساخت خارج از ضوابط شود که باید هنگام صدور رای به این نکته توجه کنیم.

شهرداری تهران باغ افشین حبیب زاده مجوز ساخت صدور رای غیرباغ ساخت خارج از ضوابط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر