کد خبر: 704195 A

با حضور معاون وزیر علوم؛

سامانه جامع آموزش و طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزیر علوم دراین مراسم با تاکید بر ارزش و اهمیت آموزش و توانمندسازی کارگزاران فرهنگی گفت: باتوجه به سرعت تغییر و تحولات جامعه مدرن و به خصوص در نهادی چون دانشگاه که در آن جوانان و دانشجویان حضور دارند، اهمیت امر آموزش و لزوم توانمندسازی دانشجویان فعال، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی روز به روز روشن‌تر می‌شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم، طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هارا امری عملیاتی دانست و افزود: این امر صرفاً یک پروژه و یک رساله نظری نیست و باید با دید عملیاتی آن را پیش برد. زیرا این طرح از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی و موجب ایجاد فضایی بالنده، معرفت گرا و پرنشاط در دانشگاه ها است.

در این نشست همچنین از سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رونمایی شد.

 

آموزش عالی فرهنگی و اجتماعی معاون معاون وزیر وزارت علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر