کد خبر: 703850 A

فخاری:

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلاتی که پیمانکاران شهرداری با آن دست به گریبان هستند، گفت: معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در اسرع وقت به صورت عادلانه به مطالبات آنان رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام فخاری در صد و هفتمین جلسه شورا تذکر کتبی خود را به هیات رییسه شورا تقدیم کرد. فخاری در تذکر خود بر لزوم رسیدگی به مطالبات پیمانکاران تاکید کرد و گفت: با توجه به حضور مکرر پیمانکاران و طلبکاران شهرداری در هفته های اخیر در مقابل ساختمان شورا و مسئولیت جدی شهرداری در پاسخگویی شفاف به آنها به ویژه معاونت مالی و اقتصاد شهری، شایسته است حوزه مذکور در اسرع وقت نسبت به اعلام موارد ذیل جهت امکان پاسخگویی عادلانه اقدام کند.

 رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه به تشریح این موارد پرداخت و افزود: لازم است معاونت مالی شهرداری تهران نسبت به اعلام لیست دیون و بدهی های شهرداری اعم از نقد و غیرنقد به تفکیک سال و مشخصات طلبکار اقدام کند.

 رییس کمیته اجتماعی در ادامه سخنان خود به ذکر موراد دیگر از این دست پرداخت و اظهار داشت: اعلام برنامه معاونت مالی برای اولویت بندی و پرداخت دیون و اعلام اقدامات صورت گرفته برنامه معاونت مالی برای موضوعات پیش روی پیمانکاران نظیر مالیات، ارزش افزوده، بیمه و ... از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

 فخاری افزود: ایجاد مکانیسمی برای جلوگیری از افزایش دیون و بدهی ها به پیمانکاران و ایجاد تعهدات مالی جدید فاقد ردیف یا فاقد بودجه قابل تخصیص باید از سوی معاونت مالی شهرداری تهران مد نظر قرار گیرد.

اقتصاد بودجه شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر