کد خبر: 703726 A

اعضای شورای شهر تهران سیده فاطمه مقیمی را به عنوان بازرس اصلی و فضل الله اسلامی را به عنوان بازرس علی البدل شرکت واحد اتوبوسرانی انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران، مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی به منظور انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل این شرکت برگزار شد.

در این جلسه فاطمه مقیمی با ۱۴ رای موافق به عنوان بازرس اصلی و فضل الله اسلامی با ۱۵ رای موافق به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 

شورای شهر تهران بازرس البدل شرکت واحد اتوبوسرانی جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر