کد خبر: 703725 A

۳ نفر برای عضویت در شورای فنی شهرداری تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران، اعضای این شورا با افراد خبره معرفی شده از سوی شهرداری به منظور عضویت در شورای فنی شهرداری موافقت کردند.

علی اکبر ترکان، محمدعلی پنجه فولادگران و مهدی تفضلی افراد خبره پیشنهاد شده از سوی شهرداری بودند که هریک به ترتیب با ۱۱، ۱۲ و ۱۱ رای انتخاب شدند.  

همچنین افشین حبیب زاده به عنوان نماینده شورای شهر تهران در شورای فنی معرفی شد.

احمد مسجدجامعی گفت: شهرداری دارای نخبگان و افراد خبره زیادی است و نیازی به معرفی افراد جدید نیست.

حسن رسولی نیز در این رابطه گفت: شورای فنی، نهاد حل مناظره و داوری است و در خصوص پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری رای صادر می‌کند؛ بنابراین نیاز به کسانی است که به سوابق کار آشنایی داشته باشند؛ بنابراین معرفی افراد خبره کار درستی است.

اکبر ترکان شهرداری تهران نخبگان افشین حبیب زاده جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر