کد خبر: 703658 A

اعضای شورای شهر تهران با افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری تهران تا ۴۰ درصد در بودجه ۹۸ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران پیشنهاد محمود میرلوحی، عضو شورای شهر مبنی بر افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری در بودجه ۹۸ تا ۴۰ درصد با ۱۲ رای موافق و ۵ رای مخالف تصویب شد.

سهم درآمدهای پایدار شهرداری در لایحه بودجه ۹۸، ۳۰ درصد تعیین شده بود که با تصویب پیشنهاد میرلوحی تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

محمود میرلوحی در این رابطه گفت: اکنون ما با تلاش خود توانسته ایم در درآمدهای پایدار از ۳۰ درصد عبور کنیم. بنابراین می توانیم این سهم را با پیشرفت برنامه پارکینگ های حاشیه ای، مسائل مرتبط با پسماند و ... تا ۴۰ درصد افزایش دهیم.

بودجه شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر