کد خبر: 701858 A

دبیر شورای آموزش پزشکی خبر داد:

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به آخرین تصمیمات برای آموزش تخصصی پزشکی گفت: در برخی رشته های تحصیلی پزشکی آموزش موازی دوره تخصصی و فوق تخصصی اجرا می شود.

به گزارش ایلنا، باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مصوبات آن، گفت: از جمله تحولات مهمی که طی چندسال گذشته در آموزش علوم پزشکی رخ داده، برنامه ریزی برای آموزش اثربخش تر مقاطع تخصصی و فوق تخصصی است.

وی گفت: با توجه به اهمیتی که وزارت بهداشت برای آموزش های این مقاطع قائل است، ضروری است که برنامه ریزی ما به سمتی برود که نیازهای کشور در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی تامین شود.

کاهش طول دوره‌ رشته تخصصی کودکان از ۴ سال به ۳ سال

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: بر اساس مصوبه نودمین نشست دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی از چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی و به بعد طول دوره‌ رشته تخصصی کودکان از ۴ سال به ۳ سال تقلیل خواهد یافت.

لاریجانی با اشاره به اینکه در حال حاضر طول دوره های تخصصی در برخی رشته ها طولانی است گفت: این امر باعث می شود افراد در سنین بالا وارد دوره های فوق تخصصی و محیط کار بالینی می شوند و همچنین این مدت دوره ها توجیه اقتصادی نیز در حوزه آموزش ندارد.

طولانی بودن طول دوره های تخصصی در برخی رشته ها

وی خاطرنشان کرد: کاهش طول دوره‌ رشته تخصصی کودکان از ۴ سال به ۳ سال یکی از مصوبات نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی است و از چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی و به بعد اجرایی می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه آموزشی این رشته تخصصی با طول دوره ۳ ساله به زودی تدوین خواهد شد، افزود: میزان تعهدات دستیاران و دانش آموختگان رشته تخصصی کودکان با طول دوره ۴ساله ، در تمامی سهمیه ها متناسب با طول دوره آموزشی ۳ ساله،  محاسبه و مورد اقدام قرار خواهد  گرفت.

وی با بیان اینکه در این تصمیم گیری ها ملاحظات مرتبط با جامعه، سیستم اقتصادی آموزش و همچنین منافع فارغ التحصیلان مدنظر قرار می گیرد، به تلاش های وزارت بهداشت برای ارتقای کیفیت آمیزش در تمامی مقاطع تحصیلی اشاره کرد و گفت: افزایش طول دوره لزوما باعث بالا رفتن دانش افراد نمی شود.

لاریجانی افزود: بهتر است برای تکمیل ظرفیت علمی دانشجویان به جای آنکه مدت دوره افزایش یابد، دوره های مهارتی، که اکنون بسترهای آن در معاونت آموزشی فراهم است در نظر گرفته شود و هر دانشجو بر حسب نیاز دوره مورد نیاز را طی کند.

اجرای پودمانی تخصص پزشک خانواده برای پزشکان عمومی

وی با اشاره به اهمیت پزشکی خانواده و برنامه های حوزه آموزش برای این رشته گفت: در این نشست مصوب شد از سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی پزشکی خانواده بصورت دوره پودمانی جهت پزشکان عمومی برگزار شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی به مصوبه هشتاد و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی درخصوص پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی کم متقاضی اشاره کرد و گفت: برخی رشته های فوق تخصصی به شدت در کشور مورد نیاز است و در عین حال متقاضی تحصیل در این دوره ها هم کم است.

پذیرش موازی در مقطع تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در ۴ رشته

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: به منظور رفع نیازهای کشور، پذیرش در مقطع تخصصی و فوق تخصصی در رشته های جراحی قلب و عروق، جراحی کودکان، جراحی قفسه صدری و نفرولوژی به صورت موازی انجام می شود. این مصوبه از چهل و ششمین  دوره آزمون پذیرش دستیار اجرایی می شود.

وی گفت: چنانچه افراد بخواهند همانند روند قبلی پس از طی دوره تخصصی رشته های مرتبط در دوره فوق تخصصی این رشته ها شرکت کنند از مسیر آن می توانند شرکت کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: دستیاران رشته های تخصصی جراحی قلب و عروق- جراحی کودکان -  جراحی قفسه صدری و نفرولوژی در آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی به عنوان رشته تخصصی  و با طول دوره حداکثر ۵ سال پذیرش خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه های آموزشی این رشته های تخصصی حداقل۳-۲ سال جراحی عمومی و برای نفرولوژی، داخلی و مابقی آموزش های مرتبط در تخصص مربوطه اجرا خواهد شد.

تغییر وضعیت رشته های جراحی عروق و طب سالمندان

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلام مصوبه نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص دو رشته جراحی عروق و طب سالمندی گفت: هدف این است که ضمن بهبود زندگی حرفه ای داوطلبان، نیازهای کشور در حوزه های مختلف تامین شود.

وی تامین نیازهای کشور در رشته های مختلف را هدف اصلی برنامه های حوزه آموزش علوم پزشکی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در کشور ما برخی رشته ها در مناطق مختلف به شدت مورد نیاز است و لازم است به نحوی برنامه ریزی شود که، متخصصین مربوطه با کیفیت بهتری آموزش داده شوند و به موقع بتوانند در عرصه های بالینی ارائه خدمت کنند.

لاریجانی با اشاره به وضعیت آموزش رشته جراحی عروق طی سال های گذشته گفت: افرادی که وارد مقطع فوق تخصصی این رشته می شوند لازم است تعهدات خود را به مدتی طولانی طی کنند که این امر هم زندگی حرفه ای افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و هم باعث خلل در تامین نیازهای کشور می شود.

تغییر وضعیت رشته جراحی عروق از رشته فوق تخصصی به دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر شده وضعیت رشته جراحی عروق از رشته فوق تخصصی به دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) تغییر یابد و ورود به دوره آموزشی این رشته از سال تحصیلی ۹۹-۹۸  از طریق آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) صورت پذیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی الگوی رشد جمعیت کشور را یکی از مبانی تصمیم گیری در ارکان نظام سلامت کشور ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به پیش بینی ها جمعیت کشور ما به سمت سالمندی پیش می رود و طی دهه های آینده این گروه جمعیتی در کشور نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی خاصی هستند که باید برای آن برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به راه اندازی رشته طب سالمندی اظهار داشت: این رشته در ابتدا به عنوان یک دوره تکمیلی تخصصی آموزش داده می شد که در دوره ای به صورت پایلوت به دوره تخصصی تبدیل شد.

لاریجانی با اشاره به وضعیت خاص مشکلات سلامتی دوره سالمندی گفت: متخصصین طب سالمندی لازم است با داشتن یک پیش زمینه قوی در طب داخلی و رشته های مرتبط از شرایط ویژه ای برخوردار باشند. لیکن با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که الگوی آموزش دوره تخصصی طب سالمندی جهت گسترش می تواند به فلوشیپ تبدیل شود.

تغییر وضعیت رشته تخصصی طب سالمندان به به دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب شد که از سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ رشته تخصصی طب سالمندان به فلوشیپ دوره های تخصصی تبدیل شود، گفت: از سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ طب سالمندی بصورت دوره‌های تکمیلی تخصصی بالینی از رشته های تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی مرتبط و پذیرش از طریق آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: دستیاران رشته تخصصی طب سالمندان که در حال حاضر در حال گذراندن دوره آموزشی تخصصی هستند و فارغ التحصیل نشده‌اند، می توانند به تحصیل خود در همین رشته ادامه دهند و به عنوان متخصص طب سالمندان فارغ التحصیل شوند.

لاریجانی گفت: در صورتیکه این دستیاران تمایل به ادامه تحصیل در این رشته تخصصی را نداشته باشند، با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، در رشته دیگری در همان دانشگاه  و یا رشته – محل دیگری (متناسب با نمره خود در آزمون پذیرش دستیاری زمان پذیرش) می‌توانند ادامه تحصیل دهند.

آموزش پزشکی برنامه های آموزشی بهداشتی و درمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر