کد خبر: 701510 A

جشن روز دانشجو دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور ۷۰۰ دانشجوی دختر این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این جشن با هدف احترام به جایگاه و کرامت دانشجویان دختر، ایجاد نشاط پایدار و روحیه امید بین دانشجویان دختر، بهره گیری از ظرفیت فکری و اجرایی دانشجویان دختر، وفاداری و اعتقاد به فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، جلب همکاری و تعریف مشارکت با مجموعه های مختلف دانشگاه برای رفع مشکلات حوزه دختران، فعال سازی دختران و جلب مشارکت و حمایت از ایده ها و طرح ها برای فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی در جهت فراغت دخترانه مطلوب، توانمندسازی دختران و ارائه آموزش های لازم و تشویق و زمینه سازی برای تفکر (فکرآفرینی) برگزار شد.

این جشن با همکاری اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.

 

دانشجو فعالیت های فرهنگی مشکلات هویت اسلامی ایرانی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر