کد خبر: 700990 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران در راستای جلب نظر فرمانداری و هیلت تطبیق، لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوششمین جلسه شورای شهر تهران، نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات مورد بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون تخصصی درخصوص اینکه با یک اصلاحیه جزئی نظر فرمانداری جلب شود، با ۱۹ موافق از ۲۰ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ادامه جلسه با رای اعضا مقرر شد در این لایحه عبارت "بهای خدمات" هم در کنار عبارت "عوارض" قید شود تا نظر فرمانداری و هیات تطبیق جلب شود.

شورای شهر تهران شهرداری تهران لایحه عوارض جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر