کد خبر: 698023 A

برای یک‌دوره سه‌ساله؛

نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی در اجلاس این مجمع در غازی‌آنتپ ترکیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی نقش هیأت مدیرعامل این نهاد بین‌المللی را دارد که شامل تهران به عنوان شهر بنیان‌گذار و مقر دبیرخانه دائمی مجمع شهرداران آسیایی و ٢٠ شهر آسیایی است. اعضای این هیأت برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند.

در ششمین نشست هیات اجرایی AMF ، موضوعات مربوط به مدیریت و راهبری این تشکل مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت.

گزارش فعالیت دبیرخانه طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ توسط گشتاسب مظفری، دبیرکل موقت مجمع شهرداران آسیایی به هیات اجرایی ارائه شد. در این گزارش بخش‌های مختلف فعالیت‌های مجمع شهرداران آسیایی شامل توسعه روابط و همکاری ‌های فنی با اعضا و همکاری های شهر با شهر، ایجاد شبکه همکاری میان سازمان‌ها و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌الملل و مراحل مربوط به آماده‌سازی اجلاس و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف، مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه سکینه اشرفی، معاون توسعه شهری، برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران گزارشی از حمایت و پشتیبانی‌های شهرداری تهران از مجمع شهرداران آسیایی ارائه کرد. وی حمایت شهردارتهران را از تداوم و توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های مجمع اعلام کرد.

همچنین پیش‌نویس طرح استراتژیک مجمع شهرداران آسیایی توسط دبیرخانه مجمع ارائه و اعضای هیأت اجرایی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

ساختار زمانی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی نیز که توسط دبیرخانه مجمع طراحی و ارائه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و براساس نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.

بودجه پیشنهادی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفته و در دو بخش درآمدها و هزینه‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه اصلاحات پیشنهادی در اساسنامه شهرداران آسیایی مورد بررسی قرار گرفت و با دیدگاه اعضای هیات مدیره مقرر شد، اعضا دیدگاه های اصلاحی خود را تا پایان اجلاس به دبیرخانه ارائه کنند تا در نشست پایانی مجمع عمومی مورد اصلاح و تایید نهایی قرار بگیرد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت پرداخت حق عضویت‌ها طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ از سوی دبیرخانه ارائه شد که در نهایت مقرر شد، اعضا شرایط پرداخت حق عضویت و تسویه بدهی‌های مربوطه را با فوریت به انجام برسانند.

براساس نامه رسمی پیروز حناچی، شهردار تهران که توسط سکینه اشرفی، نماینده وی در جلسه قرائت شد، با تایید اعضای هیأت اجرایی گشتاسب مظفری از سوی هیأت اجرایی به عنوان دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی برای دوره سه ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ انتخاب شد.

مجمع شهرداران آسیایی گشتاسب مظفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر