کد خبر: 697931 A

برای یک دوره سه ساله و با تایید اعضا؛

ششمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی در اجلاس این مجمع در غازی آنتپ ترکیه برگزار شد و طی آن گشتاسب مظفری برای یک دوره سه‌ساله به عنوان دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی نقش هیئت مدیرعامل این نهاد بین‌المللی را دارد که شامل شهر تهران به عنوان شهر بنیانگذار و مقر دبیرخانه دائمی‌ مجمع شهرداران آسیایی و تعداد ٢٠ شهر آسیایی است که برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند.

در ششمین نشست هیات اجرایی AMF ، موضوعات مربوط به مدیریت و‌ راهبری این تشکل مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت.

گزارش فعالیت دبیرخانه طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ توسط گشتاسب مظفری، دبیرکل موقت مجمع شهرداران اسیایی به هیات اجرایی ارائه شد. در این گزارش بخش‌های مختلف فعالیت‌های مجمع شهرداران آسیایی شامل توسعه روابط و همکاری‌های فنی با اعضا و‌ همکاری‌های شهر با شهر، ایجاد شبکه همکاری میان سازمان‌ها و‌ نهادهای تخصصی منطقه ای و بین الملل و‌ مراحل مربوط به آماده سازی اجلاس‌ها و‌ کنوانسیون‌های بین المللی و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف، مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه سکینه اشرفی، معاون توسعه شهری، برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران گزارشی از حمایت و پشتیبانی‌های شهرداری تهران از مجمع شهرداران آسیایی ارائه کرد. وی حمایت شهردار تهران را از تداوم و‌ توسعه برنامه‌ها و‌ فعالیت‌های مجمع اعلام کرد.

همچنین پیش‌نویس طرح استراتژیک مجمع شهرداران آسیایی توسط دبیرخانه مجمع ارائه و اعضای هیئت اجرایی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

ساختار زمانی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی نیز که توسط دبیرخانه مجمع طراحی و‌ ارائه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و براساس نقطه نظرات اعضای هیئت مدیره با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.

بودجه پیشنهادی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفته و در دو بخش درآمدها و هزینه‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه اصلاحات پیشنهادی در اساسنامه شهرداران آسیایی مورد بررسی قرار گرفت و با دیدگاه اعضای هیات مدیره مقرر شد، اعضا دیدگاه‌های اصلاحی خود را تا پایان اجلاس به دبیرخانه ارائه کنند تا در نشست پایانی مجمع عمومی‌مورد اصلاح و تایید نهایی قرار بگیرد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت پرداخت حق عضویت‌ها طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ از سوی دبیرخانه ارائه شد که در نهایت مقرر شد، اعضا شرایط پرداخت حق عضویت و‌ تسویه بدهی‌های مربوطه را با فوریت به انجام برسانند.

 براساس نامه رسمی‌ پیروز حناچی شهردار تهران که توسط سکینه اشرفی، نماینده وی در جلسه قرائت شد، با تایید اعضای هیات اجرایی، گشتاسب مظفری از سوی هیات اجرایی به عنوان دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی برای دوره سه ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ انتخاب شد.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گشتاسب مظفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر